Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Armata (Am să mă-ntorc bărbat)" Vama Veche

Перевод на: EN

Trenul pleca, iar maică-sa plângea
"Nu plânge mamă, am să mă-ntorc bărbat!"
Aşa-i spunea
"Să nu fi prost, să nu te cerţi cu ei,
Vreau să te-ntorci întreg acasă"
El n-auzea. "Unde-o fi ea?
E-n sesiune acum, probabil de-aia n-a venit
Mi-e dor de ea!" Dar ea stătea la o cafea
Şi alt băiat de mână o ţinea

Refren:
Pentru mine un an nu e mult
Pentru mine un an nu e mult
Am să mă-ntorc bărbat
Am să mă-ntorc bărbat
Am să mă-ntorc bărbat

Prima zi un plutonier nemernic
Dintr-un pumn l-a desfigurat
"Eu sunt mă-ta, eu sunt tac-tu!
Culcat soldat, culcat!
Să nu te prind ca faci vreo labă!"
Aşa-i spunea
Seara după stingere
Plutonierul a venit din nou
I-a dat un cap in gură:
"Am auzit că m-ai vorbit de rău
Culcat soldat, culcat!
De mâine la bulău"

Când s-a-ntors de la bulău
Ia ghiciţi cine l-a-ntâmpinat?
"A scris mă-ta, dar
scrisoarea-i de căcat, soldat!
Treci la WC, e mult acolo de frecat"
In seara aceea tristă
colegii lui nu l-au mai bătut
"Hai vino băi încoace
să bei rachiu de dud
Ce naiba bă băiete, fii bărbat!"
Dar el plângea

Refren

Zilele treceau din ce în ce mai greu,
S-a apucat să bea
Şi când făcea de gardă de frică fluiera
Plângea pe-ascuns din ce in ce mai des
Cartuşele cu mâinile-ngheţate
Prin zăpadă le tot căuta
Picioarele deja nu şi le mai simţea
Şi o caldură-nvăluie tot trupul

"Simt că-nebunesc şi masca asta
nu mă mai slăbeşte,
M-am săturat de palme şi de pumni in creştet!
Mamă de ce nu vii să mă ajuţi?
Târâş, soldat!
Doamne, Dumnezeule
stai lângă mine în planton
Nu mă lăsa s-apăs trăgaciul sau s-adorm
Şi spune-mi care-i A.M.R.-ul Doamne!"

Refren

În ziua aceea, colegii îi spuneau:
"Ce e cu tine? Eşti cam palid azi"
"Mă simt chiar bine"
Dar ochii îi sticleau
La gândul că va fi de gardă
A doua zi, când l-au văzut
Spuneau că nimeni nu ar fi crezut
Iar plutonierul îl cerceta spunând:
"S-o sune cineva pe maică-sa"
De după gard, uitându-se la el
Scâncea o curvă ce-l iubise

Refren

La data de 28 ianuarie 1996, la Unitatea Militară
01283, renumitul batalion disciplinar din nord-vestul
României, a avut loc un tragic accident sau, afirmă
surse neoficiale, un nou caz de sinucidere. Soldatul
Andrei Gavrilă a fost găsit impuşcat în cap la
sfârşitul gărzii de noapte. Glonţul a penetrat
laringele şi i-a ieşit prin zona encefalului, moartea
survenind pe loc. Se pare că vinovate de această
stare de fapt sunt nu numai cadrele medicale ale
centrelor de recrutare ci şi cadrele militare cu
funcţii de conducere ale unităţilor militare ale
Ministerului Apărării Naţionale. Soldatul Andrei
Gavrilă a decedat cu două zile înainte de terminarea
stagiului militar.

Refren

The train was leaving, and his mother was crying
"Don't cry mother, I will return a man"
He was saying that.
"Don't be a fool, don't argue with them
I want you to return home in one piece."
He wasn't listening. "Where could she be?"
She's in the session1 now, probably that's why she didn't come
I miss her!" But she was out for a coffee
And another boy was holding her hand.

Chorus:
For me, one year isn't long
For me, one year isn't long
I will return a man
I will return a man
I will return a man

In the first day a bastard sergeant
Disfigured him with a punch
"I'm your mother2, I'm your father3
Down soldier, down
May I never catch you jacking off"
He was saying that.
That night, after lights out
The sergeant came again
He hit him in the mouth with his head
"I heard you spoke ill of me
Down soldier, down!
From tomorrow on, to jail!"

When he came back from jail
Guess who greeted him?
"Your mother wrote
But the letter is shitty, soldier!
To the toilets, there's a lot to scrub there"
In that sad evening his colleagues didn't beat him anymore
"Come on here
And drink mulberry brandy
What the hell, boy, be a man!"
But he was crying

Chorus

Days would go by harder and harder
He started drinking
And when he was on guard he would whistle in fear
He would cry in secret more and more often
He would be searching through the snow
For the cartridges with his frozen hands
He would already not feel his legs anymore
And a warmth surrounds the body4

"I feel I'm going crazy
And this mask won't let go of me
I'm sick of slaps and punches to the back of my head
Mother why won't you come help me?"
"Crawl, soldier"
"Lord, oh Lord,
Be by my side in the guard house
Don't let me pull the trigger or fall asleep
And tell me Lord, what's the A.M.R.?5

Chorus

On that day, his colleagues would be telling him:
"What's with you? You seem pale today!"
"I'm really fine"
But his eyes were shining
Knowing that he'll be on guard
The second day, when they saw him
They were saying that nobody would have believed it
And the sergeant was inspecting him, saying:
"somebody call his mother6"
From behind the fence, looking at him
Wept a whore that once loved him.

Chorus

At 28th January 1996, at the Military Unit
01283, the renowned disciplinary battalion from Nord-West
Romania, a tragic accident occurred, or, state unofficial sources, a new case of suicide. Soldier Andrei Gavrilă was found shot in the head at the end of the night shift. The bullet penetrated the larynx and exited through the encephalon, with death occurring instantly. It seems that the guilty parties for this state of affairs are not only the medical staff of the recruitment center, but also the military staff in leading positions of military units of the National Defense Ministry. Soldier Andrei Gavrilă died two days before the end of the military duty.

Chrous

Исполнитель: Vama Veche
Альбом: Am să mă-ntorc bărbat
Language: Romanian
Другие песни Vama Veche

Iubeste
Fericire
Dragostea
Scrisoare Catre Făt Frumos
Epilog
Prolog
Nu am chef azi
Ana
Pe sârmă
Copilul și Durerea
De ce?
Hate
Dumnezeu nu apare la ştiri
VST
ScrisorileДругие песни

v falling for you
v It's You (너라고)
v Yes
v Kiss Me At Midnight
v Tu non mi lascerai
v Long Way To Go
v kizler
v Todo Fue Un Show
v Barbie Shit
v E più ti penso
v I Heard Santa On The Radio
v C'est extra
v Ich bin wieder soweit
v Pateando culos
v Talk Talk Talk