Tomáš Klus "Nina" Слова песни

Перевод на:deen

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno
Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout
Jak při každém slově
Přivíráš víčka
Prosím, vyslyš moji zpověď
Už jsme starý na psaníčka

Jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu
Já vím, že nejsi rád a že je ti to k vzteku
Chci ti všechno říct
A pak se někam schovat
Třeba pochopíš
Jak je těžké nemilovat

Zase zrychlil se mi dech
Jak maratonským běžcům
Co je to za příběh
Bez lásky, bez milenců

Nemáš slov, patrně všechna patří jiným
Prosím, proměň je s nimi ve snech v gesta i v činy
A já tu zůstanu, ztracené malířské plátno
Třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout
Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému
Nech mě shořet, už nikdy o nás nemluv

Jsi mé úzko, jsi krev z řezných ran
Jsi ten, kdo vchází nepozván
Jsi zvuk, když padnou mi na rety slzy múz
Jsi mé úzko, jsi krev z řezných ran
Ačkoliv nechci, jsi ve mně uschován
Jsi zvuk, když padnou mi na rety slzy múz

Až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe
Budu vším tím, co lidi k propasti svede
Budu krysařovou flétnou
A ozvěna v tvé duši
Pak ptáci tiše vzlétnou
By nedali tušit

Že se nebe nakloní
A zatřese světem
Tvé černé svědomí
Poprvé promluví k obětem

Nerovných bojů
Tvé sebestředné války
Srdečních nepokojů
Cos pozoroval z dálky

Jsi mé úzko, jsi krev z řezných ran
Ačkoliv nechci, jsi ve mně uschován
Jsi zvuk, když padnou mi na rety slzy múz
Jsi mé úzko, jsi krev z řezných ran
Jsi ten, kdo vchází nepozván
Jsi zvuk, když padnou mi na rety slzy múz

Jsi mé úzko, jsi krev z řezných ran
Ačkoliv nechci, jsi ve mně uschován
Jsi zvuk, když padnou mi na rety slzy múz
Jsi mé úzko, jsi krev z řezných ran
Jsi ten, kdo vchází nepozván
Jsi zvuk, když padnou mi na rety slzy múz

Heute Nacht schrie ich im Schlaf und rief laut deinen Namen
Ich weiß, es freut dich nicht, aber ich kann es nicht vergessen
Wie du bei jedem Wort
Die Augenlider senkst
Bitte, hör meine Beichte bis zum Ende
Wir sind zu alt, uns Zettel zuzuschieben

Ich bin ein Wesen wie aus Dunst, ich lebe nur durch deinen Atem
Ich weiß, es freut dich nicht, es macht dich nur noch wütend
Ich will dir alles sagen
Und mich dann verstecken
Vielleicht verstehst du
Dass es schwer ist nicht zu lieben

Wieder rast mir der Atem
Wie den Marathonläufern
Was ist eine Geschichte
Ohne die Liebe, ohne Liebende

Die Worte fehlen dir vielleicht, weil alle anderen gehören
Bitte, verwandle sie im Traum in Gesten und in Taten
Ich bleibe hier, wie die verlassene Leinwand eines Malers
Vielleicht kommst du zurück, du kannst mich wieder straffen
Ich bitt' dich, male mich, schaff mich nach deinem Bilde
Lass mich verbrennen und sprich nie mehr von uns beiden

Du bist mein Bangen, bist das Blut aus meinen Wunden
Bist der, der ungebeten eintritt, das Geräusch
Wenn Musentränen mir auf meine Lippen fallen
Du bist mein Bangen, bist das Blut aus meinen Wunden
Auch wenn ich nicht will, bist du doch in mir geborgen
Bist das Geräusch, wenn Musentränen mir auf meine Lippen fallen

Wenn ich im Äther aufgehe, lass ich den Himmel weinen
Ich werde alles sein, was Menschen an den Abgrund leitet
Ich will des Rattenfängers Flöte sein
Der Widerhall in deiner Seele
Dann fliegen Vögel leise auf
Als würden sie nicht ahnen

Dass sich der Himmel neigt
Und dass die Welt erzittert
Dein pechschwarzes Gewissen
Spricht erstmals zu den Opfern

Ungleicher Kämpfe
Deines Kriegs aus Eigenliebe
Der Herzensängste
Die du sahst nur aus der Ferne

Du bist mein Bangen, bist das Blut aus meinen Wunden
Auch wenn ich nicht will, bist du doch in mir geborgen
Du bist der Laut, wenn Musentränen mir auf meine Lippen fallen
Du bist mein Bangen, bist das Blut aus meinen Wunden
Bist der, der ungebeten eintritt, bist der Laut
Wenn Musentränen mir auf meine Lippen fallen

Du bist mein Bangen, bist das Blut aus meinen Wunden
Auch wenn ich nicht will, bist du doch in mir geborgen
Du bist der Laut, wenn Musentränen mir auf meine Lippen fallen
Du bist mein Bangen, bist das Blut aus meinen Wunden
Bist der, der ungebeten eintritt, bist der Laut
Wenn Musentränen mir auf meine Lippen fallen

Tonight I screamed your name in my sleep,
I know that you're not happy, but it's impossible to forget
How during each word
You half-close your eyes
Please, hear my confession
We're already too old for love letters

I am a creature of water steam, alive only from your breath
I know that you're not happy and that it makes you want to rage
I want to tell you everything
And then hide somewhere
Perhaps you'll understand
How hard it is not to love

I started breathing quickly again,
Like a marathon runner,
What story is this
Without love, without lovers

You have no words, they probably all belong to others
Please, change them in your dreams into gestures and actions
And I'll stay here, a lost painter's canvas
Perhaps you will come back and I'll let you stretch me out again
Please, paint me, create your picture
Let me burn, never talk of us again

You're my anxiety, you're the blood from my cuts
You're the one who comes in uninvited
You're the sound when the tears of muse's fall on my lips
You're my anxiety, you're the blood from my cuts
Although I don't want it, you're hidden in me
You're the sound when the tears of muse's fall on my lips

Once I blend into the air, I'll let the sky cry
I'll be everything that leads people into a chasm
I will be the Pied Piper's flute
And an echo in your soul
Then the birds will take off quietly
But then would not let them know

The sky will bend down
A shake the world
Your black consciousness
Will for the first time talk to the victims

Uneven fights
Your self-centered wars
Geunuine unrest
Which you watched from a distance

You're my anxiety, you're the blood from my cuts
Although I don't want it, you're hidden in me
You're the sound when the tears of muse's fall on my lips
You're my anxiety, you're the blood from my cuts
You're the one who comes in uninvited
You're the sound when the tears of muse's fall on my lips

You're my anxiety, you're the blood from my cuts
Although I don't want it, you're hidden in me
You're the sound when the tears of muse's fall on my lips
You're my anxiety, you're the blood from my cuts
You're the one who comes in uninvited
You're the sound when the tears of muse's fall on my lips