Слова песни "Най-красивата (Nay-krasivata)" Malina

Перевод на: EN CS RU SR

И ето идва, и ето слиза
не е ли най-красивата?
В очите пламък, в гърдите-камък,
нали е най-красивата?
И ето идва, и ето слиза
не е ли най-красивата?
В очите пламък, в гърдите-камък,
нали е най-красивата?

Малина:
Защо ме мислиш, че съм студена,
че нямала съм аз сърце?
Напротив - имам!
Ще ти докажа, ще ти покажа,
че имам две!
Защо ме мислиш, че съм студена,
че нямала съм аз сърце?
Напротив-имам!
Ще ти докажа, ще ти покажа,
че имам две!

Азис:
Не,не казвай, не показвай,
запази ми тези две!
Тезе две сърца, които
палят моето сърце.

Малина и Азис:
Не,не казвай, не показвай,
запази ми тези две!
Тезе две сърца, които
палят моето сърце.

And here she comes, and now she's getting out1,
isn't she the most beautiful one?
A flame in her eyes, a stone in her chest,
she's the most beautiful one, isn't she?
And here she comes, and now she's getting out,
isn't she the most beautiful one?
A flame in her eyes, a stone in her chest,
she's the most beautiful one, isn't she?

Malina:
Why do you think I'm cold,
that I don't have a heart?
On the contrary - I have!
I will prove it to you, I'll show you
that I even have two!
Why do you think I'm cold,
that I don't have a heart?
On the contrary - I have!
I will prove it to you, I'll show you
that I even have two!

Azis:
No, don't tell me, don't show me,
save these two for me!
These two hearts that
light up my heart.

Malina & Azis:
No, don't tell me, don't show me,
save these two for me!
These two hearts that
light up my heart.