Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "kahırlı gözler" Selim Gülgören

Перевод на: EN

Bak elim kolun bağlanıyor
Yine aynı çıkmaza giriyorsun sen
zor geliyor onsuz yarınların
Ama o adam, senin gibi düşünmüyor

Aşk bir gerçek roman
Yaşanır zaman zaman
Yazılır mısra mısra anılara hatıralara
Onunkisi yalan dolan
Ağlıyor gibi duruyor ama
O çoktan geçen bahar
Sen ise yarının güneşi

Kaldır at kahırlı gözlerinden onu
İhtimal verme kendine
Kolay olmasa bile onarması kalbinde
Kaldır at kahırlı gözlerinden onu
İhtimal verme kendine
Kolay olmasa bile onarması kalbinde

Look this is a difficult situation
Again you entered the same blind alley
Difficulty is coming, your tomorrows are without him
But that man is thinking not like you

Love is truly a roman
Is livied from time to time
Written verses from rememberings and remindings
His lie winding round
Stopping like crying but
Spring passed by so long ago
You’re tomorrows sun

Stand this, throw him away from your sad eyes
Don’t give a try to yourself
Even if it won’t be easy repair your heart
Stand this, throw him away from your sad eyes
Don’t give a try to yourself
Even if it won’t be easy repair your heart