Слова песни "Sauté" Monika Brodka

Перевод на: EN PT ES

Do mnie mów bo ja
Chcę Twoje słowa jeść
Do mnie mów bo tak
Najsłodsza staję się
I brzoskwiniowy mus
Z Twych słów mnie wypełnia
Jak księżyc znów
Gorąca pełnia
Mów niegrzecznie i
Opuszkiem dotknij tu
Niebezpiecznie chciej
Pod wodę wciągnąć mnie
Nie bój się, głód nas dziś przyciągnie
Czytaj mnie jak menu swobodnie

Dotknij
Uszczyp
Ugryź
Pośliń
Mus z twoich ust
Ja sauté
Szeptem
Krzykiem
Pieść
Dotykiem
Mus z Twoich ust
Ja sauté

Obok mnie dziś jest
Tu z nami pani E
Niewidoczna lecz
To za jej sprawą chcesz
Wypełniać mnie
Po brzeg pucharu
Lepki jest mus
Twych słów paru
Paru słów co mnie
Na szpilkach kładą w mig
Niebezpiecznych zdań
Z karty erotycznych dań
I znowu ten głód nas dziś przyciągnie
Zamów mnie jak z menu swobodnie

Dotknij
Uszczyp
Ugryź
Pośliń
Mus z twoich ust
Ja sauté
Szeptem
Krzykiem
Pieść
Językiem
Mus z Twoich ust
Ja sauté

Speak to me cause I
Want to eat your words
Speak to me cause in this way
I become the sweetest
And peach mousse
Of your words is filling me
Like moon again
Hot full moon
Speak impolitely (indecently)
And touch me with your fingertip
Be willing dangerously
To drag me under the water
Don’t be afraid, hunger will draw us today
Read me freely as menu

Touch
Pinch
Bite
Lick
Mousse from your lips
I sauté
With whisper
With shout
Caress
With touch
Mousse from your lips
I sauté

Today beside me is
With both of us Mrs E
Invisible but
Because of her you want to
Fill me
To the brim of goblet
Sticky as mousse
Of your few words
Few words which
In a flash lay me on pins
Of dangerous sentences
From erotic menu
And again this hunger will draw us together
Order me freely as menu

Touch
Pinch
Bite
Lick
Mousse from your lips
I sauté
With whisper
With shout
Caress
With touch
Mousse from your lips
I sauté