Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Aiz vēja ģenerātora" BrainStorm

Перевод на: EN

Tālāk aiz vēja ģenerātora
Vēl mazliet tuvāk upei
Viņa stāvēja.
Sargsuns pie kājām rēja.
Viņš bija teicis: "Izvēlies -
Es vai tas, ko tu dari".
Kaut neviens nevienam nepieder
Un nepiederēja

No tāda tāluma neatpazītu
Asaras viltotās vai īstās
Pieietu klāt un nolaizītu.
Bet viņš bīstas, ai kā bīstas sabrukt
Pa pa pa pa gabaliem
Starp la-la-la-labākajiem

Viņa vairs nav modē
Viņš nekad nav bijis
Viņa domā citādi
Viņš ir trauks, kas izlijis..
Jā, jā, jau sen

Viņš viņu gribēja sasiet
Un sēja
Kaut neviens nevienam nepieder
Un nepiederēja
Un nepiederēja

No tāda tāluma neatpazītu
Asaras viltotās vai īstās
Pieietu klāt un nolaizītu.
Bet viņš bīstas, ai kā bīstas sabrukt
Pa pa pa pa gabaliem
Starp la-la-la-labākajiem

Kad kuģis vēl krastā
Mums nepierast pie neparastā
Bet tad, kad tu mastā?

Kad kuģis vēl krastā...

No tāda tāluma neatpazītu
Asaras viltotās vai īstās
Pieietu klāt un nolaizītu.
Bet viņš bīstas, ai kā bīstas sabrukt
Pa pa pa pa gabaliem
Starp la-la-la-labākajiem

Kad kuģis vēl krastā
Mums nepierast pie neparastā
Bet tad, kad tu mastā?

Further, behind the wind turbine
A little closer to the river
She stood
A guard dog was barking by her legs
He had said "Choose
Between me and what you do"
Even though nobody belongs to anybody
And will never belong

From a distance, it is hard to discern
Fake tears from real ones
He would come closer and lick them
But he is afraid, oh so afraid to crumble
Into pi-pi-pi-pieces
Between the best ones, the best ones, the best ones

She's not in fashion anymore
He has never been
She thinks otherwise
He is a dish that has spilled over
A long time ago

He wanted to tie her up
And so he did
Even though nobody belongs to anybody
And will never belong
And will never belong

From a distance, it is hard to discern
Fake tears from real ones
He would come closer and lick them
But he is afraid, oh so afraid to crumble
Into pi-pi-pi-pieces
Between the best ones, the best ones, the best ones

When the ship is still on the shore
We have to get used to the unusual
But what if your flag flies at the mast?

When the ship is still on the shore...

From a distance, it is hard to discern
Fake tears from real ones
He would come closer and lick them
But he is afraid, oh so afraid to crumble
Into pi-pi-pi-pieces
Between the best ones, the best ones, the best ones

When the ship is still on the shore
We have to get used to the unusual
But what if your flag flies at the mast?