Слова песни "Koo yaram" Faramarz Aslani

Koo yaram, yaram koo Nazanin negaram koo
Bordeh oo garam koo koo
Shame shame taram koo, Jelvehe baharam koo
Biro khash nazaram koo Koo

Naze oo yek soo, gamam yek soo
Kardeh mara asheghi jadoo
Harkera binam beporsam koo, Koo--oooo

Koo yaram, yaram koo Nazanin negaram koo
Bordeh oo garam koo koo
Jelvehe baharam koo, Shame shame taram koo
Biro khash nazaram koo Koo

Naze oo yek soo, gamam yek soo
Kardeh mara asheghi jadoo
Harkera binam beporsam koo, Koo--oooo

Koo yaram, yaram koo Nazanin negaram koo
Bordeh oo garam koo koo
Shame shame taram koo, Jelvehe baharam koo
Biro khash nazaram koo Koo

Naze oo yek soo, gamam yek soo
Kardeh mara asheghi jadoo
Harkera binam beporsam koo, Koo--oooo

Koo yaram, yaram koo Nazanin negaram koo
Bordeh oo garam koo koo
Shame shame taram koo, Jelvehe baharam koo
Biro khash nazaram koo Koo

Naze oo yek soo, gamam yek soo
Kardeh mara asheghi jadoo
Harkera binam beporsam koo, Koo--oooo

Koo yaram, yaram koo Nazanin negaram koo
Biro khash nazaram koo Koo