Слова песни "Rebeller" Raubtier

Перевод на: EN FI DE

Vi lever bortom marginalen
I plogfåror vid skogens rand
Där vår egen lag är enda lagen
Och dunken sätter blod i brand

Ni vill att vi skall acceptera
Hur man fogligt passar in
Vi skall aldrig konformeras
Aldrig, inte någonsin

Jag blir vid min läst om det så blir min död
Här ute är viljan hård och nacken röd
Vi lever i friheten vi lever för
Vi är rebeller till den dag vi dör

Vem tål storstadsbyråkrater
Slips, kostym och protokoll
Satans EU-delegater
Jag hatar all eran kontroll
Låt mig leva som jag väljer
Låt mig ha min mark ifred
Skjutvapen och spritbuteljer
Skall ni inte jävlas med

Jag blir vid min läst om det så blir min död
Här ute är viljan hård och nacken röd
Vi lever i friheten vi lever för
Vi är rebeller till den dag vi dör

Rebeller
Rebeller

John Deere, Jim Beam, hembränt, Remington
John Deere, Jim Beam, hembränt, Remington

Jag blir vid min läst om det så blir min död
Här ute är viljan hård och nacken röd
Vi lever i friheten vi lever för
Vi är rebeller till den dag vi dör

Rebeller
Rebeller

We live beyond the margin
In ploughed furrow at the end of the forest
Where our own laws is the only law
And the can is setting blood on fire

You want us to accept
How one should submissively fit in
We shall never conform
Never, never ever

*I'll stay right here even if it'll be the death of me
Out here the will is hard and the neck is red
We live in the freedom we live for
We're rebels till the day we die

Who can stand the big town bureaucrats
Tie, suit and protocols
Damn EU-representatives
I hate all your control
Let me live as I choose
Let me have my land in peace
Guns and bottles of alcohol
Is not something you should mess with

I'll stay right here even if it'll be the death of me
Out here the will is hard and the neck is red
We live in the freedom we live for
We're rebels till the day we die

Rebels
Rebels

John Deere, Jim Beam, bootleg, Remington
John Deere, Jim Beam, bootleg, Remington

I'll stay right here even if it'll be the death of me
Out here the will is hard and the neck is red
We live in the freedom we live for
We're rebels till the day we die

Rebels
Rebels