Слова песни "Armageddon" Raubtier

Перевод на: EN DE

Se hur mammons hjon rest ännu ett monument
Över sinnets kretinism
Ett mänsklighetens signum - vad som lämnats är förbränt
Till vittnesbörd för rovets schism

Ingen fågel flyger mer
Det är en vacker syn vi ser
Urskogen åt lågorna
Och olja över vågorna

Armageddon Armageddon
Är smaken av överflödet god?
Armageddon Armageddon
En välfärdens vampyr som konsumerar tills han spyr
Och dränks i armageddons svarta blod

Hydrauliken tjänar oss - en outtröttlig träl
Som penetrerar moder jord
Borra ned i helvetet - ge djävulen din själ
För han byter den mot svart svart blod

Drönarna vill konsumera
Köpkraft finns så leverera
Vem behöver sunt förnuft
Eller syrehaltig luft

See how the servant of the pelf have raised yet another monument
Over the cretinism of the senses
A trademark of mankind - what have been left behind is burnt
To testify to schism of the prey

The birds are no longer flying
It's a beautiful sight we're seeing
The old forest fed to the flames
And oil over the waves

Armageddon Armageddon
Is the taste of abundance good?
Armageddon Armageddon
A welfare vampire that consumes until he pukes
And drowns in the black blood of the armageddon

The hydraulics are our servants - an inexhaustible peasant
Penetrating mother earth
Drill down to hell - give the devil your soul
Because he'll trade it for black black blood

The good-for-nothings wants to consume
The power of purchasing exist so deliver
Who needs common sense
Or oxygenous air