Слова песни "Da ti viarvam li? (Да ти вярвам ли?)" Anelia

Перевод на: EN

Казвам си, ако те изгубя,
няма да си го простя, не те познавам
Хване ме за ръката и ме поведе в нощта.

Да ти вярвам или бягам,
това се питам сега..
Но те искам, много искам,
с теб да съм в нощта.. х2

Гледаш ме в очите,
не зная какво да си мисля за теб..
Не те познавам..
Гледам те в очите - треперя..
Какво се случва с мен?

Да ти вярвам или бягам,
това се питам сега..
Но те искам, много искам,
с теб да съм в нощта..

I tell to myself, if I lose you,
I will not forgive this never, I don't know you
Take my hand and lead me into the night.

To believe you or to run,
I'm wondering this now..
But I want you, I want you very much
To be with you in the night.. x2

You look me in the eyes,
I don't know what to think about you..
I don't know you..
I look you in the eyes and - I'm trembling..
What's happening with me?

To believe you or to run,
I'm wondering this now..
But I want you, I want you very much
To be with you in the night..