Слова песни "Pravo na vliubvane (Право на влюбване)" Preslava

Перевод на: EN SR TR

Ще те спася, хайде дръж се любов,
идват насам, ти си моят герой.
Двете с теб сме глупачки, но знай –
в света на мъже оцеляхме докрай.

Моля, не ставайте и не пляскайте, има още.
Право на влюбване имат грешните,
всички праведни тръгвайте.

Плача сама и това е добре,
трябва да знам че не гледат мъже.
Трябва да знам че с тебе любов
ще изтрием грима и ще сложи ме нов.

Моля, не ставайте и не пляскайте, има още.
Право на влюбване имат грешните,
всички праведни тръгвайте.

They will save you, come on, love, hang on
they're coming here, you're my hero
both together we're stupid, but know that
in the world of men we've survived till the end

Please, don't stand up and don't clap, there's something more
right to love have the sinful/wicked ones
all the righteous let's go

I'm crying alone and it's good
I have to know that man are not looking
I have to know that with you, love
we will take off make up and we will put on a new one

Please, don't stand up and don't clap, there's something more
right to love have the sinful/wicked ones
all the righteous let's go