Christmas Carols "Pójdźmy wszyscy do stajenki" Слова песни

Перевод на:enfr

Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki,Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekanyOd Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie. Wyznajemy Boga w Tobie.Coś się narodził tej nocy. Byś nas wyrwał z czarta mocy.Coś się narodził tej nocy. Byś nas wyrwał z czarta mocy.

Witaj Jezu nam zjawiony, Witaj dwakroć narodzony,Raz z ojca przed wieków wiekiem, A teraz z matki człowiekiem.Raz z ojca przed wieków wiekiem, A teraz z matki człowiekiem.

Здесь можно найти слова песни Pójdźmy wszyscy do stajenki Christmas Carols. Или текст стиха Pójdźmy wszyscy do stajenki. Christmas Carols Pójdźmy wszyscy do stajenki текст. Также может быть известно под названием Pojdźmy wszyscy do stajenki (Christmas Carols) текст.