"Curse My Name" paroles

Traduction vers:tr

The tenure of kings and their magistrates
By good men it must be deposed
The convenant made can be voided at once
Disanoint him, take his crown

They plead for their king
And they pity their lord
Put him to death, that's what I say

Though never so just, these dancing divines
Endue him with reason and grace
They're gibberish
Words dissemble the facts
God's will
They falsely will claim

Let him curse my name
On these blood stained pages of misery
Let him call me a tyrant so cruel
Let him curse my name
But remember the truth

So there they come
From everywhere
They witness revenge
Hear them calling
You're laden with blood
It's spilled everywhere
And sorrow's everlasting

Oh, you'll be aware now
The trial is near
It's close at hand
The masquerade is over
It ends

Remove his crown
And bring him down
Now we shall mourn no longer
Our prayers, they've been heard
There's no more league
That will bind us to the tyrant
Our voices shall be heard
Cause we won't take it anymore

And we're one, we are the nation
And we're one, we are the law

Falsely they praise
Deify his majesty
He's blessed the anointed's
Fullfilling God's will
Curse them all
No further he's king
Providence brought him straight into our hands

Let him curse my name
On these blood stained pages of misery
Let him call me a tyrant so cruel
Let him curse my name
But remember the truth

Now let him appear
There's joy in the air
Now witness a new age is dawning
In trouble alone
He's facing despair
Awaiting his bitter end

We all know he's guilty as charged
By punishment due to his crime
We sacrifice the wicked king
Acknowledged by scriptures and law

Let him curse my name
On these blood stained pages of misery
Let him call me a tyrant so cruel
Let him curse my name
But remember the truth

Let him curse my name
On these blood stained pages of misery
Let him call me a tyrant so cruel
Let him curse my name
But remember the truth

We won't take it anymore
Our voices shall be heard
But I will remember the truth
We won't take it anymore
Our voices shall be heard
But I will remember the truth

Kralların ve onların kadıları
İyi adamlar tarafından, indirilmeli tahttan
Yapılan anlaşma, hükümsüz sayılabilir derhal
Aforoz et, al tacını elinden

Arkasında durdular krallarının
Ve merhamet ettiler lordlarına
İdam edin hemen, derim ben

Lakin hiç adaletli olmaz ki, bu oyunbaz rahipler
Onu mantık ve zarafetle örtün
Abuk sabuk sözleri
Gizler gerçekleri
Tanrının iradesini
Yanlış aktaracaklar

Bırakın lanetlesin ismimi
Bu sefaletin kan kaplı sayfalarında
Bırakın gaddar bir zorba desin
Bırakın lanetlesin ismimi
Ama unutmayın hakikati

Geldiler işte
Dört bir taraftan
Duyun; Kan dolusun
Dökülür her yere
Ve ebedidir acın
Diye haykırışlarını

Ah, anlayacaksın şimdi
Duruşma yakın
Ha oldu ha olacak
Maskaralık son buldu
Bitti

Çıkar tacını
İndir aşağıya
Yas tutmayacağız daha fazla
Dualarımız, duyuldu artık
Bizi zorbaya bağlayan ittifak
Yok artık
Duyulacak sesimiz
Çünkü dayanamıyoruz artık

Ve biz biriz, milletiz biz
Ve biz biriz, kanunuz biz

Yalan yanlış methiyeler düzdüler
İlahlaştırdılar görkemini
Vaftiz edilmiş olan o, kutsanmış
Tanrının iradesi onunla
Lanetle hepsini
Kral değil o artık
Tanrının takdiri elimize düşürdü onu

Bırakın lanetlesin ismimi
Bu sefaletin kan kaplı sayfalarında
Bırakın gaddar bir zorba desin
Bırakın lanetlesin ismimi
Ama unutmayın hakikati

Artık bırakın çıksın ortaya
Havada mutluluk kokusu var
Şimdi yeni bir çağın şafağına tanıklık ediyoruz
Yalnız acı içinde
Çaresizlikle
Bekliyor acı sonunu

Hepimiz takdir ederiz ki o suçludur hükmediliği üzre
Cezası var suçundan ötürü
Kötü kralı kurban veririz
Kutsal kitap ve yasalar tarafından da tanındı

Bırakın lanetlesin ismimi
Bu sefaletin kan kaplı sayfalarında
Bırakın gaddar bir zorba desin
Bırakın lanetlesin ismimi
Ama unutmayın hakikati

Bırakın lanetlesin ismimi
Bu sefaletin kan kaplı sayfalarında
Bırakın gaddar bir zorba desin
Bırakın lanetlesin ismimi
Ama unutmayın hakikati

Dayanamıyoruz artık
Duyulacak sesimiz
Ama ben unutmayacağım hakikati
Dayanamıyoruz artık
Duyulacak sesimiz
Ama ben unutmayacağım hakikati