Leman Sam "Ayrılıq" paroles

Traduction vers: TR

Fikrimdən gecələr yatabilmirəm
Bu fikri başımdan atabilmirəm
Nəyləyim ki sənə çatabilmirəm

Ayrılıq ayrılıq aman ayrılıq
Hər bir dərddən olar yaman ayrılıq

Uzundur hicrimdən qara gecələr
Bilmirəm mən gədim hara gecələr
Vurubdur hicrimdən qara gecələr

Ayrılıq ayrılıq aman ayrılıq
Hər bir dərddən olar yaman ayrılıq