Hercules (OST) "Of Je Het Gelooft Of Niet 1 [The Gospel Truth I]" paroles

Traduction vers: EN

In het begin der tijd
Toen leek de wereld meer op een hel
En hadden wrede monsters
De titanen, er vrij spel

Het was een droeve plaats
Er heerste chaos dat eerste uur
De aarde beefde telkens en vulkanen spoten vuur

Maar toen kwam Zeus en zie
Hij zapte bliksemsnel
(Hij kwam)
Al die monsters in een cel
(En bam)
En Zeus heeft chaos buitenspel gezet
Of je het gelooft of niet
De nummer een
De A van alfabet

Hij nam het op zijn bord
Zeus werd de baas
Van heel het gebied
Hij was pas jong, maar stond aan het hoofd
Of je het gelooft of niet

De berg Olympus werd zijn thuis
En Zeus was favoriet
Hij had het heilig vuur gedoofd
Of je het gelooft of niet

In the beginning of time
The world looked more like hell
And vicious monsters,
the titans, roamed freely

It was a sad place
Chaos ruled in that first hour
The earth quaked constantly and volcanos spurted fire

But then Zeus came and look:
He zapped, at the speed of lightning,
(He came)
All of those monsters into a cel
(And bam)
And Zeus put chaos out of action
Whether you believe it or not
The number one
The A of the alphabet

He committed himself
Zeus became the boss
Of the whole area
He was still young, but he was standing at the top
Whether you you believe it or not

Mount Olympus became his home
And Zeus was the favourite
He had extinguished the holy fire
Whether you believe it or not