Dalriada "Hunyadi és Kapisztrán Nándorfehérvári Diadaláról" paroles

Traduction vers: EN

Keresztény Kapisztrán János, ferences barát
Bús Magyarországba indult, hallván sok baját,
Hallván rút széthúzásokról, sok békétlenségről,
Hallván szorongatott népének nagy veszedelméről.

Inkább kőhalommá rontott, hajdan erősség
körbezárva, s kínnal tartva, de halálig védték.
Ország híres kormányzója kardot, páncélt ölt,
S Hunyadi- hadnépével az ostromlott várra tört.

Jó Hunyadi és hős Kapisztrán, vezesd a fegyverünk,
Diadalunkat hozza el éj, vagy itt ér a végzetünk
Három bősz ostrom, aláhulló zászlós vitéz,
Óvd meg, Uram, az nemzetünk!

Keresztény Kapisztrán János, ferences barát
Bús Magyarországon járván, látta sok baját,
Látta rút széthúzását, sok békétlenségét, és
Megsegítésére tette fel a maga életét.

Bátor volt, igaz a harcban, ezrek itták szavát.
Szent históriákban élő, maga is szent barát.
Paraszti hadak élén, puszta kereszt kezében,
S nagy diadalt aratott hű népe az Úrnak nevében.

Jó Hunyadi és hős Kapisztrán, vezesd a fegyverünk,
Diadalunkat hozza el éj, vagy itt ér a végzetünk
Három bősz ostrom, aláhulló zászlós vitéz,
Óvd meg, Uram, az nemzetünk!

Óvd meg, Uram, az nemzetünk!

Christian John of Capistrano, Franciscan friar
Set out to sorrowful Hungary, hearing it's many plight
Hearing of ugly infighting and quarrels, lack of peace
Hearing how her beset people are in such a great peril

Once a stronghold, now it's made to be just a stony wreck
surrounded by foes, the defenders shed blood, they stood there 'till the death.
Famous governor of the country puts on armor and grabs a sword,
And Hunyadi led his army to relieve the beleaguered fort.

Good Hunyadi and brave Capistrano, lead our weapons,
The night either brings our triumph or we find our death here
Three grim sieges, falling soldier with a flag, (*)
Protect, my Lord, our nation!

Christian John of Capistrano, Franciscan friar
Traveling in sorrowful Hungary, he saw it's many plight,
He saw her ugly infighting, her lack of peace, and
Made the purpose of his life to help her.

He was brave, true in a battle, thousands hung on his words.
His mind was set on holy tales, and he himself was a holy friar.
Leading armies of peasants, with just a cross in his hand,
And his loyal people achived great triumph in the name of the Lord.

Good Hunyadi and brave Capistrano, lead our weapons,
The night either brings our triumph or we find our death here
Three grim sieges, falling soldier with a flag,
Protect, my Lord, our nation!

Protect, my Lord, our nation!