Bulgarian Folk "Иванчо Нива ореше" paroles

Traduction vers: RU

Иванчо нива ореше, хем оре Иванчо, хем пее.
Хем оре Иванчо, хем пее, цялата гора люлее.

Дена из двори ходеше и на тейно си думаше –
„Я излез тейно да видиш, коя е тая гидия.
Коя е тая гидия, дето хем оре, хем пее?
Дето хем оре, хем пее, цялата гора люлее.”

Иванчо луда гидийо, като ми любиш момата?
Като ми любиш момата, защо ми ореш нивата?