Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Bulgarian Folk "Kacnal brymbar na trynka (Кацнал бръмбар на трънка)" paroles

Кацнал бръмбар на трънка
па захванал да дрънка
дочула го мушица
със примрела душица
Слуша, слуша, пролете
буйно хоро завърте
видели ги комари
все ергени все стари

Погледаха играта
хареса им мухата
пусти стари ергени
всекиму се прижени
Кога слънце залезе
кавга страшна излезе
затрещеха колове
зазвънтеха ножове

Уплаши се мухата
па избега в гората
а комари вилнеят
бой се бият, кръв леят
и никой се не сети
как паякът се вести
тънка мрежа долови
до един ги излови.