Melissa Horn "Drömmen om Alice" paroles

Traduction vers: EN FR ES

Jag drömde om Alice
Att hon klev in och tog över
Att hon var vackrare nu
Än vad hon va förr

Att ni stod på min skolgård
Den enda jag trivts på
Hennes skratt var detsamma
Det ekade som då

Jag sprang hela vägen
Jag flög förbi husen
Det kändes som milen
Du kom aldrig efter

Jag har sagt en sak och menat en annan
Jag har ljugit, jag med
Jag har sagt en sak och menat en annan
Det här är straffet för det

Väl innanför dörren
Såg allt likadant ut
Så jag gick och la mig
Och grät några glas

Inte så att det märkts nått
Men så att det känts nått
Svårt att sätta fingret på
När man väl gjort sig van

Dina böcker om städer
Dina signaturer
Dina trasiga kläder
Ja, allting låg kvar

Jag har sagt en sak och menat en annan
Jag har ljugit, jag med
Jag har sagt en sak och menat en annan
Det här är straffet för det

Jag drömde om Alice
Drömde att ni var vänner
Jag tänkte just såna vänner
som vi var en gång

Om man blundar ser man sanningen
Som vi lever döljer vi den
När jag vaknar upp
Är du här igen

Jag har sagt en sak och menat en annan
Jag har ljugit, jag med
Jag har sagt en sak och menat en annan
Det här är straffet för det

Jag har sagt en sak och menat en annan
Jag har ljugit, jag med
Jag har sagt en sak och menat en annan
Det här är straffet för det

I dreamed about Alice
That she stepped in and took over
That she was more beautiful now
Than she was before

That you stood on my schoolyard
The only one I've enjoyed
Her laughter was the same
It echoed just like before

I ran all the way
I flew past the houses
It felt like the mile
You never came after

I have said one thing and meant another
I too have lied
I have said one thing and meant another
This is the punishment for it

Once inside
Everything looked the same
So I went to bed
And cried some glass

Not that it can be noticed
But so it can be felt
Difficult to pinpoint
Once you're used to it

Your books about cities
Your signatures
Your tattered clothes
Yes, everything was still there

I have said one thing and meant another
I too have lied
I have said one thing and meant another
This is the punishment for it

I dreamed about Alice
I dreamed that you were friends
I thought those kind of friends
That we once were

With shut eyes you'll see the truth
As we live we will hide it
When I wake you
You're here again

I have said one thing and meant another
I too have lied
I have said one thing and meant another
This is the punishment for it

I have said one thing and meant another
I too have lied
I have said one thing and meant another
This is the punishment for it