Nek "Vértigo" paroles

Traduction vers:arensv

Vértigo

Ves todo parece breve en esta vida,escapan los momentos día a día.Vente a caminar: es tarde para hablar,pero nos puede ayudar.

Tu la voz que a mí me llama y nadie oye,la luz de este farole en nuestra calle:Que dulce pero es muy tenue a la vez:Si quieres siéntate.

Dime como estás y cada día a donde vas;hablarte es fácil hoy, que la luna no nos mira.Y yo te escucharé y si te caes te ayudaré:La fuerza encontrarás dentro de esta noche oscura.

Vez yo pienso que tú a veces seas inermey todo el mundo entero te sorprendecomo esta nieve que esta cayendo leveTú conmigo quédate.

Y dime como estás y cada día donde vas;hablarte es fácil hoy, que la luna no nos mira.Y yo te escucharé y si te caes te ayudaré:La fuerza encontrarás dentro de esta noche oscura.

Atrévete y verás que por tu cielo volarás,Abre tus alas y con un salto vuelaY dime como estás y cada día donde vas;hablarte es fácil hoy, que la luna no nos mira.

Y yo te miraré y si querrás te seguirési tendrás vértigo me quedaré contigo,allí estaré contigo

Allí estaré contigo

دُوار

في الدنيا دي هتشوف كل حاجة بتعدي بسرعة واللحظات بتهرب يوم ورا التاني تعالي نمشي , مفيش وقت للكلام لأنه ممكن ده يساعدنا

صوتك لي بيناديني ومحدش سامع ضوء الكشافات في شارعنا شئ جميل بس باهت في نفس الوقت لو عايز تفضل قاعد

قللي انت عامل ايه وبتروح فين كل يوم بكلمك النهارده بسهولة , القمر مش شايفنا وانا هسمعك ولو انت وقعت هساعدك القوة اللي هتساعدك في الليلة المظلمة دي

بيتهيألي إنك ساعات بتبقي من غير دفاعاتك وكل الناس بتخليك تستغرب زي التلج اللي بيتساقط بنعومة خليك معايا

قللي انت عامل ايه وبتروح فين كل يوم بكلمك النهارده بسهولة , القمر مش شايفنا وانا هسمعك ولو انت وقعت هساعدك القوة اللي هتساعدك في الليلة المظلمة دي

إتجرّأ وإنت هتشوف أنك هتطير فوق في السماء إفرد جناحاتك وإنت في قفزة واحدة هتطير وقوللي انت عامل ايه وبتروح فين كل يوم بكلمك النهارده بسهولة , القمر مش شايفنا

وأنا هفضل شايفك ولو إنت عايز هفضل وراك (أتبعك)0 ولو جالك دُوار هفضل معاك هفضل معاك هناك

هفضل معاك هناك

Vertigo

You see everything appears brief in this life Moments escape day by day Come and walk: it's late to talk But it can help us

Your voice calls to me and no one hears The light from this headlight in our street How sweet but it's very faint at the same time If you want to sit yourself down

Tell me how you are and where you go everyday Talking to you is easy today, the moon's not watching us And I'll listen to you and if you fall I'll help you The strength you'll find within this dark night

Time (if this is the right word) I think that you are sometimes inerme (don't know this word) And everyone surprises you Like this snow that's falling lightly You with me, stay.

And tell me how you are and where you go everyday Talking to you is easy today, the moon's not watching us And I'll listen to you and if you fall I'll help you The strength you'll find within this dark night

Dare yourself and you'll see that you'll fly to your sky Open your wings and fly with a jump And tell me how you are and where you go everyday Talking to you is easy today, the moon's not watching us

And I'll watch you and if you want I'll follow you If you'll gent vertigo I'll stay with you I'll be there with you

I'll be there with you

Svindel

Du ser att allt verkar kort i detta liv, ögonblicken försvinner dag för dag. Kom, gå: det är för sent för att prata, men det kan hjälpa oss.

Du är rösten som ropar till mig men som ingen hör, ljuset från lyktan på denna gata: Så söt men det är mycket svagt för stunden: Sätt dig om du vill.

Säg mig hur det står till och vart du går varje dag; det är lätt att tala idag, då månen inte ser oss. Och jag ska lyssna på dig och om du faller så ska jag hjälpa dig: Du kommer att finna kraften i denna mörka natt.

Kanske tror jag att du må vara hjälplös ibland och att hela världen överraskar dig som denna snö som faller lyfter Stanna med mig.

Säg mig hur det står till och vart du går varje dag; det är lätt att tala idag, då månen inte ser oss. Och jag ska lyssna på dig och om du faller så ska jag hjälpa dig: Du kommer att finna kraften i denna mörka natt.

Våga och du kommer att se att du kommer att lyfta mot din himmel, Öppna dina vinga och flyg med ett hopp Säg mig hur det står till och vart du går varje dag; det är lätt att tala idag, då månen inte ser oss.

Och jag ska vaka över dig och om du så vill så ska jag följa dig om du får svindel så ska jag att stanna med dig, här ska jag stanna med dig

Här ska jag stanna med dig