Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Kent "M" paroles

Traduction vers: EN FR DE PL ES

Du faller handlöst framför mig
på din väg mot okända land
Och när din sjukdom tagit dig
ska jag ge någon gata ditt namn

Tar fram vår kamera
Tar ännu en bild
Där du bara ler och ligger still

Det verkar så enkelt vännen
Ändå är det så obegripligt svårt
Ja, det verkar så enkelt vännen
Men ingenting i denna världen var
väl någonsin lätt att förstå

Jag tog en roll när du blev sjuk
En roll som krävde hårdare hud
Min kraftreserv den tar snart slut
Som min tro på en ingripande gud

I ditt stora hjärta börjar slagen bli små
Och du rör min kind så jag förstår
att det bara är timmar tills du går

Fem steg bakåt, två steg fram
På lite håll liknar det dans
Och i drömmen håller du i min hand

Det verkar så enkelt vännen
Ändå är det så obegripligt svårt
I en värld byggd av män för männen
Där ingenting har något värde
Utom minnet av allt som var vårt

You're falling headlong in front of me
on your way towards unknown territory
And when your sickness has taken you
I'll give your name to a street

Pulling out our camera
Taking yet another picture
Where you just smile and lay still

It seems so simple dear
Still it's so unfathomably hard
Yes, it seems so simple dear
But nothing in this world was
ever easy to understand

I shouldered a role when you took ill
A role that demanded a harder shell
My power reserve is almost gone
as is my belief in an intervening god

Your big heart begins to slow down it's pace
and you touch my cheek so that I understand
It's only a matter of hours before you leave

Five steps back, two steps forward
From a distance, it looks like dancing
And in the dream, you are holding my hand

It seems so simple dear
Still it's so unfathomably hard
In a world built by men, for men
Where nothing has any value
except the memory of all that was ours