Mahsun Kırmızıgül "Urfanın Etrafı" paroles

Traduction vers: EN

urfanın etrafı dumanlı dağlar aman aman
ciğerim yanıyor aney gözlerim ağlar
benim zalım derdim cihanı yakar aman aman

gezme ceylan bu dağlarda
anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar

urfa dağlarında gezer bi ceylan aman aman
yavrusunu kaybetmiş ağlıyor yaman
yarimin derdine bulmadım derman aman aman

gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar..

Around "Urfa*", there are smoky mountains
Aman aman
My liver is burning (I'm suffering great hardship) my mother, my eyes cry
My cruel dolour/pain would burn whole the universe
Aman aman

Gazelle ! Don't walk around these mountains
They would hunt you
They would put you apart from your mother, your father

A gazelle is walking on the mountains of Urfa, aman aman
She lost her baby, she is crying sorely
I couldn't find a solution to the pain of my lover aman aman

Gazelle ! Don't walk around these mountains
They would hunt you
They would put you apart from your mother, your father

*Urfa: name of a city in the south east of Turkey