Yulduz Usmanova "Bolajon" paroles

Traduction vers:ru

Boladan so‘z ochmang, yuragim kuyar,
Ayriliq azobin kuyganlar tuyar.
Endi kim erkalab, endi kim suyar,
Boshingizni silab axir, bolajon?
Qismatimiz buncha taxir, bolajon? (2x)

Umr oqib ketar ekan tez kunda, hey,
Farzand katta bo‘lar ekan bir zumda, hey,!
Tushunmas ekansiz ularni,
Unda bir eslang yoshlik davrni,
Saqlang oqibatni! (2x)
Hey!

Boshimda tuhmatlar ham chunon bo‘ldi,
Qasam ichdim, qo‘llarimda qon bo‘ldi!
Bo‘ri og‘zi emas edi – qon bo‘ldi!
G‘amu g‘ussalarga to‘ldim, bolajon,
Gunohsiz gunohkor bo‘ldim, bolajon!
Hey!

Umr oqib ketar ekan tez kunda, hey,
Farzand katta bo‘lar ekan bir zumda, hey,
Tushunmas ekansiz ularni,
Unda bir eslang yoshlik davrni,
Saqlang oqibatni! (2x)
Hey!

Не начинайте речь о ребенке, мое сердце горит,
Мучения разлуки (так же) горевшие чуют.
Теперь кто ласкает, теперь кто любит,
Гладя вам голову наконец, ребеночек?
Как же горька наша судьба, ребеночек!

Жизнь утекает, оказывается, быстрыми днями, хей,
Дитя взрослеет, оказывается, мгновенно, хей!
И вы не понимаете их, оказывается,
Тогда вспомните молодую пору (свою),
Сохраните близость!
Хей!

На голову мою обрушилось столько клеветы,
Клялась я, руки мои в крови стали!
И не пастью волка были – с кровью стали!
В горе-печали тонула я, ребеночек!
Без вины стала виновата я, ребеночек!
Хей!

Жизнь утекает, оказывается, быстрыми днями, хей,
Дитя взрослеет, оказывается, мгновенно, хей!
И вы не понимаете их, оказывается,
Тогда вспомните молодую пору (свою),
Сохраните близость!
Хей!