Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Rasmus Seebach "Øde ø" paroles

Traduction vers: EN

Hvis det føles lidt som om at livet er en test
Og hvis du kun møder modstand på din vej
Ved du jeg stiller op
med hele mit band og holder fest
Fordi jeg ved at du ville gøre det samme for mig

Er du blevet hustlet, har du fået dit hjerte knust
Ville jeg be tossen pænt om at gå sin vej
Ta' dig med ud i byen for at glemme det hele og få en sjus
Fordi jeg ved at du ville gøre det samme for mig
Fordi jeg ved at du ville gøre det samme for mig

Og hvis vi styrtede ned på en øde ø
Hvis vi kun havde hinanden til den dag vi skulle dø
Så ville jeg være lykkelig og ikke engang forsøge
på at tilkalde hjælp eller sejle hjem
Jeg vil ikke engang savne dem

Jeg ved at vi to kan gå igennem ild og vand
Og jeg vil elske dig til verdens ende
De sagde det ville gå galt for os
Stik imod alle odds der står vi her, baby
Langt om længe er det stadig dig og mig, åh

Gik du ud i verden men kom for langt væk hjemmefra
Savner du København og sommerregn
Ville jeg hoppe på en flyver for at hente dig hjem
så bare gør dig klar
Og jeg ved at du ville gøre det samme for mig

Vågner du op en morgen
og har lidt ondt i selvtilliden
Står du og stirrer dig blind på din mindste fejl
Si'r jeg du er helt perfekt som du er
det skal du vide
Og jeg ved at du ville gøre det samme for mig
Ja, du vil lyve og du ville sige det samme til mig

Og hvis vi styrtede ned på en øde ø
Hvis vi kun havde hinanden til den dag vi skulle dø
Så ville jeg være lykkelig og ikke engang forsøge
på at tilkalde hjælp eller sejle hjem
Jeg ville ikke engang savne dem

Jeg ved at vi to kan gå igennem ild og vand
Og jeg vil elske dig til verdens ende
De sagde det ville gå galt for os
Stik imod alle odds der står vi her, baby
Langt om længe er det stadig dig og mig, åh
Dig og mig, åh
Stadig dig og mig, Ja

Du spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad ville du så vælge?
Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting, jeg skal bare have dig med

Jeg ved at vi to kan gå igennem ild og vand
Og jeg vil elske dig til verdens ende
De sagde det ville gå galt for os
Stik imod alle odds der står vi her, baby
Langt om længe er det stadig dig og mig,

Og hvis vi styrtede ned på en øde ø
Hvis vi kun havde hinanden til den dag vi skulle dø
Så ville jeg være lykkelig og ikke engang forsøge
på at tilkalde hjælp eller sejle hjem
Jeg ville ikke engang savne dem

Jeg ved at vi to kan gå igennem ild og vand
Og jeg vil elske dig til verdens ende
De sagde det ville gå galt for os
Stik imod alle odds der står vi her, baby
Langt om længe er det stadig dig og mig
Stadig dig og mig

If it feels a little like life is a test
And if you only meet resistance on your way
You know that I'll be there
With all of my band and throw a party
Because I know you would do the same for me

Have you been hustled, did your heart get broken
I would nicely ask the fool to leave
Take you out in the city just to forget it all and get a shot
Because I know you would do the same for me
Because I know you would do the same for me

And if we crashed down on a deserted island
If we had only each other to the day we would die
Then I would be happy and wouldn't even try
To call help or sail home
I wouldn't even miss them

I know that you and I can walk through fire and water
And I will love you to the end of the world
They said that we wouldn't work out
Against all odds, we're standing here, baby
Finally it's still you and me, oh

Did you leave to see the world, but came to far away from home
Do you miss Copenhagen and summer rain
I would jump on a plain to get you home
Then just get ready
And I know you would do the same for me

Do you wake up one morning
And your confidence hurts a little
Do you stand and look at your smallest flaw
I'll say that you are perfect as you are
You have to know that
And I know you would do the same for me
Yes, You would lie and say the same to me

And if we crashed down on a deserted island
If we had only each other to the day we would die
Then I would be happy and wouldn't even try
To call help or sail home
I wouldn't even miss them

I know that you and I can walk through fire and water
And I will love you to the end of the world
They said that we wouldn't work out
Against all odds, we're standing here, baby
Finally it's still you and me, oh
You and me, oh
Still you and me, yeah

You once asked me: If you could bring three things with you on a deserted island, what would you bring?
I thought about it, and I'm honest, I don't care about the two other things, I just need to bring you.

I know that you and I can walk through fire and water
And I will love you to the end of the world
They said that we wouldn't work out
Against all odds, we're standing here, baby
Finally it's still you and me

And if we crashed down on a deserted island
If we had only each other to the day we would die
Then I would be happy and wouldn't even try
To call help or sail home
I wouldn't even miss them

I know that you and I can walk through fire and water
And I will love you to the end of the world
They said that we wouldn't work out
Against all odds, we're standing here, baby
Finally it's still you and me, oh