Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Rasmus Seebach "Farfar Sang" paroles

Traduction vers: EN

[Vers 1]
Jeg puster støv af de gamle plader
Så mange minder gemt i hver melodi
Jeg ser hvordan du reagerer på stemmen
Måske den lyder som min
La' mig fortælle dig om manden, der synger
Ja, jeg har nemlig ogs' engang haft en far
Måske ikk' verdens allergladeste eventyr
Men det' der, vi kommer fra

[Omkvæd]
De sagde, Tommy han var noget for sig
Og levede et liv på landeveje
Farfar sang
Og der var kvinder, der dansede
Og drengene, de skålede natten lang
Og når han nåede til det store refræn
Så mærkede han alvor blive til leg
Så farfar sang
Og selv når festen den sluttede
Så sluttede den aldrig for ham
Farfar sang
Kom, vi finder minderne frem
Og så' der kvinder, der danser
Og drengene, de skråler natten lang

[Vers 2]
Til farfars sange om kærlighed
Om at sige det, som det er, og gi' ren besked
Så var der dem, der stod og himlede i hjørnet
Nok lidt for kloge til at være med
Men hvis han var her, så ville farfar ha' sagt til dig
At dem der tvivler, ska' du ikk' lytte til
Gå ud i verden, vær dig selv til det sidste
Bare la' dem sige lige hva' de vil

[Omkvæd]
Åh, de sagde, Tommy han var noget for sig
Og levede et liv på landeveje
Farfar sang
Og der var kvinder, der dansede
Og drengene, de skålede natten lang
Og når han nåede til det store refræn
Så mærkede han alvor bli' til leg
Så farfar sang
Og selv når festen den sluttede
Så sluttede den aldrig for ham
Farfar sang
Kom, vi finder minderne frem
Og så' der kvinder, der danser
Og drengene, de skråler natten lang
Til farfar

[Kontraststykke]
Der' nogle nætter hvor savnet det fylder alting
Jeg bli'r vred over at I aldrig lært' hinanden at kende
Så smiler du, og jeg ka' høre ham i et ekko
Jeg tror han er i os begge to

[Omkvæd]
For Tommy han var noget for sig
Han levede et liv på landeveje
Farfar sang
Der var kvinder der dansede
Og drengene, de skålede natten lang
Og når han nåede til det store refræn
Så mærkede han alvor bli' til leg
Så farfar sang
Og selv når festen den sluttede
Så sluttede den aldrig for ham
Farfar sang
Kom, vi finder minderne frem
Og så' der kvinder der danser
Og drengene, de skråler natten lang

[Outro]
Til farfars sang (til farfars sang)
Vi finder minderne frem
Og så' der kvinder der danser
Og drengene, de skråler natten lang
Til farfar

[Verse 1]
I blow dust off of the old records
So many memories hidden in every melody
I see how you react to the voice
Perhaps it sounds like mine
Let me tell you about the man who's singing
Well, I've also had a father once, too
Maybe it's not the happiest fairy tale in the world
But it's where we come from

[Chorus]
They said Tommy was something very special
And lived a life on the road
Grandpa sang
And there were dancing women
And the boys toasted all night long
And when he reached the grand refrain
He felt serious things turn into a game
So grandpa sang
And even though the party ended
It never ended for him
Grandpa sang
Come, we'll go find the memories
And then there are dancing woman
And the boys scream all night long

[Verse 2]
To grandpa's songs of love
About saying it the way it is and saying things straight
Then there were those who uttered themselves loudly in the corner
Maybe a bit too smart to join in
But if he were here, then grandpa would have told you
That you shouldn't listen to those who doubt
Go out into the world, be who you are to the end
Just let them say whatever they want

[Chorus]
They said Tommy was something very special
And lived a life on the road
Grandpa sang
And there were dancing women
And the boys toasted all night long
And when he reached the grand refrain
He felt serious things turn into a game
So grandpa sang
And even though the party ended
It never ended for him
Grandpa sang
Come, we'll go find the memories
And then there are dancing woman
And the boys scream all night long
For Grandpa

[Bridge]
There are some nights when my loss takes up everything
I get angry that you never got to know each other
Then you smile, and I hear him in an echo
I think he is in the both of us

[Chorus]
They said Tommy was something very special
And lived a life on the road
Grandpa sang
And there were dancing women
And the boys toasted all night long
And when he reached the grand refrain
He felt serious things turn into a game
So grandpa sang
And even though the party ended
It never ended for him
Grandpa sang
Come, we'll go find the memories
And then there are dancing woman
And the boys scream all night long

[Outro]
To grandpa's song (to grandpa's song)
We go find the memories
And then there are dancing woman
And the boys scream all night long
For grandpa