Aygün Kazımova "Gecə Yarı" lírica

Gecə yarısı atıram
Özümü şəhərə
Ara küçələr səssiz
Şərab acısı qatıram
Çatıram şəhərə
Elə bir anım yox sənsiz

Soruşmuram sanki gedişin
Mənə dərd olacaq belə qəliz
Yaraşmıram səndən başqasına
O gecəninin yarısına gedək hər ikimiz

Gecə yarı sənlə mən
O gözlərini süzə süzə
Gecə yarı sənlə mən
O şüşələri düzə düzə
Gecə yarı sənlə mən
Nə gərək var ki, başqa sözə
Gecə yarı sənlə mən, sənlə mən

Gecə yarısı atıram
Özümü şəhərə
Ara küçələr səssiz
Şərab acısı qatıram
Çatıram şəhərə
Elə bir anım yox sənsiz

Soruşmuram sanki gedişin
Mənə dərd olacaq belə qəliz
Yaraşmıram səndən başqasına
O gecəninin yarısına gedək hər ikimiz

Gecə yarı sənlə mən
O gözlərini süzə süzə
Gecə yarı sənlə mən
O şüşələri düzə düzə
Gecə yarı sənlə mən
Nə gərək var ki, başqa sözə
Gecə yarı sənlə mən, sənlə mən