Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

BLØF "Aanzoek zonder ringen" lírica

Traducción al: EN TR

Het ging anders dan we dachten
Wie verwacht er ook dat alles blijft, zoals het is
Maar nooit hetzelfde aanvoelt
Het is een kwestie van het zonlicht
En een kwestie van gewicht van de dingen die we doen
En ook de dingen die we zien
In alle landen waar we wonen
En de dochters en de zonen elke ochtend naast het bed

Ik wacht hier op jou
Ook als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn
Dit is een aanzoek zonder ringen
En ik vraag niet om je hand maar om je vingers die me wijzen op mezelf

Het ging sneller dan we dachten
Wie verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn
Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkanen
Dat de oceaan ondiep lijkt bij het gat dat er in kan slaan

Ik wacht hier op jou
Ook als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn
Dit is een aanzoek zonder ringen
En ik vraag niet om je hand maar om je vingers die me wijzen op mezelf

We verwachtten niets, maar toch..
Wist je waar het uit zou komen
Dat je niets voor lief kan nemen
Dat het vreemder is dan dromen
Ook al gaat het zo vanzelf

Ik wacht hier op jou
Ook als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn
Dit is een aanzoek zonder ringen
En ik vraag niet om je hand maar om je vingers die me wijzen op mezelf

Ik wacht hier op jou
Ik wacht hier op jou

Dit is een aanzoek zonder ringen
En ik vraag niet om je hand maar om je vingers

Dit is een aanzoek zonder ringen
Dit is een aanzoek zonder ringen

Dit is een aanzoek zonder ringen

It went different than we thought
Who expects that everything stays like it is
But never feels the same
It is a matter of the sunlight
And a matter of the weight of things we do
And of all the things we see
In the countries that we live in
And the daughters and the sons every morning next to the bed

I wait here, for you
And when you lie beside me and your face again appears to be the greatest
This is a proposal without a ring
And don't ask for your hand but for the fingers pointing at myself

It went faster than we thought
Who expects that everything can be so large
That it goes higher than the hills and faster than
That the ocean appears shallow against the hole that can be dug into it

I wait here, for you
And when you lie beside me and your face again appears to be the greatest
This is a proposal without a ring
And I don't ask for your hand but for your fingers pointing at myself

We didn't expect anything, but..
Did you know where it would end?
That you can't take anything for granted?
That it's stranger than dreams
Even if it comes naturally

I wait here, for you
And when you lie beside me and your face again appears to be the greatest
This is a proposal without a ring
And I don't ask for your hand but for your fingers pointing at myself

I wait here, for you
I wait here, for you

This is a proposal without a ring
And I don't ask for your hand but for your fingers

This is a proposal without a ring
This is a proposal without a ring

This is a proposal without a ring