Alan Cave "Jwenn" lírica

Traducción al: EN

Mezanmi! Pwoche pi pre pou m' rakonte n'
Yon koze sou yon bel bebe
Vini pou m' di n' kijan mwen jwenn

Jwenn jwenn jwenn jwenn jwenn
Jwenn ak yon bel bebe

Mwen jwenn yon fanm ki fe m' konnen
Kisa lanmou jwenn nan renmen
Mwen jwenn yon fanm ki ban m'kouray
Pou mwen leve tous les matins
Mwen jwenn yon fanm ki le m'chagren
Ka konsole m' pran m'ak de men l'
Mwen jwenn yon fanm le l'ap mache
Li bay soley rezon leve

Mezanmi! Mwen jwenn
Jwenn jwenn jwenn jwenn jwenn
Jwenn ak yon bel bebe

M'jwenn yon fanm ki lo m' kriye
Seche dlo nan je mwen
M'jwenn. Yon fanm ke m'ka parye
L'ap toujou ret kote mwen
M'jwenn yon fanm si se pat li
M'pa konn kote lavi m'ta ye
Mwen jwenn yon fanm
Chack fwa mwen we l'
M'anvi tout fanm sanble ave l'

Mwen jwenn yon fanm le l'ap domi
M'anvi l' bwote m'nan rev l'ap fe
Mwen jwenn yon fanm senp kou bonjou
Youn ap di lot tous les matins
Mwen jwenn yon fanm vyey pete je m'
Si l'pa ta la tonne kraze m'
Mwen jwenn yon fanm an veriye
Li k'fe Bondye egziste

Mezanmi! Mwen jwenn
Jwenn jwenn jwenn jwenn jwenn
Jwenn ak yon bel

Mezanmi! M'jwenn wi la a
Yon bel bebe, pa ta di yon ti poupe
M'renmen jan manmzel mache
Depi m' we l' ke mwen sote

Mwen fou pou li, wi se verite
Dekontwole pou li net ale
Vle livre tet mwen ba l' san rete
M'fin egare mwen chavire
M'vle mennen li mennen l' toupatou
Fe lanmou ave li toulejou
Prezante li nan tout lakou
She is my boo, my only boo

M'jwenn yon bel bebe.
Yon be bebe
Pa ta di yon ti poupe

Gade kijan yon fanm fe m' fou
Gade kijan m'jwenn yon boo

Imajine m'jwenn yon bebe
Tout lajounen m'vle kajole l'
Imajine m'wen yon bebe
Tout lannwit li m'ap reve

Yo! Come closer so i can tell y'all
Something about a beautiful babe
Come so i can tell you how i found

I found, found found found
found a beautiful babe

I found a woman who let me know
what love found in like
i found a woman who encourages me
so i can wake up every morning
i found a woman who when i am sad
can console me take me with her two hands
i found a woman when i'm walking
Give the sun reason to rise

yo i found
I found, found found found
found a beautiful babe

I found a woman when i'm crying
dry all the tears from my eyes
i found a woman that i can bet
will always stay by my side
i found a woman if it wasn't for her
i wouldn't know where my live would be
'i found a woman
everything is see her
i wish that all the women looked like her

i found a woman when she's sleeping
i want to be in her dreams
i found a woman as simple as a hello
you say to other every morning
i found a woman who make me blind
if she wasn't here (tone kraze'm)
i found a woman to tell you the truth
Makes God exist

yo i found
I found, found found found
found a beautiful

I'm crazy for her, yes to tell you the truth
crazy for her all the way
I want to give myself to them all the time
I'm lost i am sinking
i want to take her, take her everywhere
make love to her everyday
present her to all the village
She is my boo, my only boo

I found a beautiful babe
a beautiful baby
she looks like a doll

look how a woman makes me crazy
look how i found a boo

imagine i found a babe
i caressing her all day
imagine i found a babe
all night, i dreaming about her