Morrissey "I'm Throwing My Arms Around Paris" lírica

Traducción al:frhrptroru

In the absence of your love
And in the absence of human touch
I have decided
I'm throwing my arms around
Around Paris because
Only stone and steel accept my love

In the absence of your smiling face
I travel all over the place
And I have decided
I'm throwing my arms around
Around Paris because
Only stone and steel accept my love

I'm throwing my arms around
Around Paris because
Only stone and steel
Accept my love

I'm, I'm throwing my arms around
Paris because
Nobody wants my love
Nobody wants my love
Nobody needs my love
Nobody wants my love
Yes you've made yourself plain
Yes you've made yourself very plain

En l'absence de ton amour
Et en l'absence de tout contact humain
J'ai décidé
Je jette mes bras autour de Paris, car
seuls la pierre et l'acier acceptent mon amour

En l'absence de ton visage souriant
Je voyage partout
Et j'ai décidé
Je jette mes bras autour
Autour de Paris, car
Seuls la pierre et l'acier acceptent mon amour

Je jette mes bras autour
Autour de Paris, car
Seuls la pierre et l'acier
Acceptent mon amour

Moi, je jette mes bras autour de
Paris, car
Personne ne veut de mon amour
Personne ne veut de mon amour
Personne n'a besoin de mon amour
Personne ne veut de mon amour
Oui, tu as été claire
Oui, tu as été très claire

U odsutnosti vaše ljubavi
I u odsutnosti ljudskog dodira
Donio sam odluku
Ja ću zagrliti Pariz jer
Jedino kamen i čelik prihvaćaju moju ljubav

U odsutnosti vaših nasmijanih lica
Hodam po čitavom gradu
I donio sam odluku
Ja ću zagrliti Pariz jer
Jedino kamen i čelik prihvaćaju moju ljubav

Ja ću zagrliti Pariz jer
Nitko ne želi moju ljubav
Da, učinili ste sami sebe skromnima
Da, učinili ste sami sebe jako skromnima

Na falta do seu amor
E na falta do toque humano
Eu decidi
Eu estou, estou colocando meus braços
Meus braços ao redor de Paris porque
Só pedra e aço aceitam meu amor

Na falta do seu rosto sorridente
Eu viajo para todo lado
E eu decidi
Eu estou, estou colocando meus braços
Meus braços ao redor de Paris porque
Só pedra e aço aceitam meu amor

Eu estou, estou colocando meus braços
Meus braços ao redor de Paris porque
Ninguém quer meu amor
Ninguém quer meu amor
Ninguém precisa do meu amor
Ninguém quer meu amor

Sim você foi claro
Sim você foi muito claro

În lipsa dragostei tale
Şi-n lipsa atingerii umane,
Am hotărât:
M-arunc în braţele Parisului pentru că
Doar piatra şi oţelul îmi primesc dragostea.

În lipsa chipului tău zâmbitor,
Călătoresc peste tot
Şi m-am hotărât:
M-arunc în braţele Parisului pentru că
Doar piatra şi oţelul îmi primesc dragostea.

M-arunc în braţele
Parisului pentru că
Doar piatra şi oţelul
Îmi primesc dragostea.

Eu, eu m-arunc în braţele
Parisului pentru că
Nimeni nu-mi vrea dragostea,
Nimeni nu-mi vrea dragostea,
Nimeni nu-mi vrea dragostea,
Nimeni nu-mi vrea dragostea,
Da, te-ai făcut limpede înţeleasă,
Da, te-ai făcut foarte limpede înţeleasă.

В отсутствие твоей любви
И в отсутствие человеческого фактора,
Я решил:
Своими руками я обниму Париж.
Обниму Париж, потому что
Только камень и сталь примут мою любовь.

При отсутствии твоего улыбчивого лица,
Я путешествую повсеместно,
И я решил:
Своими руками я обниму Париж.
Обниму Париж, потому что
Только камень и сталь примут мою любовь.

Своими руками я обниму,
Я обниму Париж, потому что
Только камень и сталь
Примут мою любовь.

Своими руками я обниму
Париж, потому что
Никто не хочет моей любви!
Никто не хочет моей любви!
Никто не хочет моей любви!
Никто не хочет моей любви!
Да, ты сделал себя обыкновенным,
Да, ты сделал себя очень обычным.