The Lord's Prayer "Ee hamaar Pita (in Fiji Hindi)" lírica

Ee hamaar Pita tum jon swarag me hae,
tumhaar naam pawitr maana jaawe,
tumhaar raaj aawe,
aur tumhaar ichchha jaise swarag men puura hoy hae
weisahiyen dharti me bhi hoy.
Aaj ke khatir hamme khaana do.
Hamaar galti ke maaf karo,
jaise ham bhi aapan apraadhi log ke maaf kara hae.
Hamaar test nai lo lekin ham ke buraai se bachaana.