Tudor Gheorghe "Mândră, te-am cătat cu drag" lírica

Traducción al: EN FR

Foaie verde, foi de fag,
Mândră, te-am cătat1 cu drag,
Foaie verde, foi de fag,
Mândră, te-am cătat cu drag,
Toată vara te-am cătat,
Nicăieri nu te-am aflat.

Doamne, treci vara curând
Și-mplinește al meu gând,
Doamne, treci vara curând
Și-mplinește al meu gând:

Doina mea, doină de dor,
La mândruța pe pridvor.

Green leaf, beech leaf,
Darling, I searched for you with love,
Green leaf, beech leaf,
Darling, I searched for you with love,
All summer I searched for you,
But I couldn't find you anywhere.

Oh God, may the summer pass quickly
And fulfill my thoughts,
Oh God, may the summer pass quickly
And fulfill my thoughts:

My song , song of nostalgia
At my sweetheart's doorstep.