No Name "Ty a tvoja sestra" lírica

Traducción al: EN PL

Jediné čo na tebe si cením
je tvoja sestra kvôli nej sa mením,
ja viem že kvôli tebe vymyslel som ráno
kvôli sestre však obetujem spánok.

Pozerám sa v očiach vidím jas
vďaka tvojej sestre ľúbim zas.
Na svete sú veci čo sú krásne
tvoja sestra mi dala to je jasné
To čo mi ty dávaš to je málo
opýtaj sa sestry čo sa stalo ...

Tak sa pýtam pre ktorú mi srdce bije
kvôli tebe dýcham, no kvôli sestre žijem
A jedno čomu verím sú tvojej sestry pery
A jedno čo ma mrzí - si ty a tvoje slzy

Pozerám sa ráno z okna vidím teba, sestru
neviem prísť na to ktorú vezmem za nevestu.

Tak sa pýtam pre ktorú mi srdce bije
kvôli tebe dýcham, no kvôli sestre žijem
A jedno čomu verím sú tvojej sestry pery,
A jedno čo ma mrzí - si ty a tvoje slzy.

Tak sa pýtam pre ktorú mi srdce bije
kvôli tebe dýcham, no kvôli sestre žijem
A jedno čomu verím sú tvojej sestry pery
A jedno čo ma mrzí - si ty a tvoje slzy

Ty a tvoja sestra, uóou
uóou, uóou, uóou, uóou
jedno kvôli ktorej dýcham
kvôli ktorej žijem
ty a tvoja sestra.
uóou, uóou,uóou

The only thing that I appreciate on you
is your sister, I change myself because of her
I know that I have thought up the morning because of you
But because of the sister I sacrifice sleep

I look, I see brightness in eyes
Thank to your sister I love again
On the world are things that are beautiful
Your sister gave me them, that's for sure
Things that you give me, that's a few
Ask your sister what has happened...

So I ask, for which one my heart beats
I breathe because of you, but I live because of sister
And the only thing I believe in are your sister's lips
And the only thing I feel sorry for - is you and your tears

I'm looking through the window in the morning, I see you, sister
I can't get which one I'll take as my bride

So I ask, for which one my heart beats
I breathe because of you, but I live because of sister
And the only thing I believe in are your sister's lips
And the only thing I feel sorry for - is you and your tears

So I ask, for which one my heart beats
I breathe because of you, but I live because of sister
And the only thing I believe in are your sister's lips
And the only thing I feel sorry for - is you and your tears

You and your sister, ohoh
ohoh ohoh ohoh ohoh
Nevermind for which one I breathe
For which one I live
You and your sister
ohoh ohoh ohoh