Idir "mimi" lírica

A tiṭ-iw zuzzer lehna fell-as
Ad imγur ad icbu tanda-s
Ad tt-iḥerz ad tt-iṣun ad tt-iḥud ad tt-iḥun
Ad yili ger watmas

Γas ma nerr-ak lemleḥ s uyeffus
Taftilt-ik a mmi lebda ur tettnus
Tazmert-ik d afus-ik
Ara i k-issiwḍen γer lebγi-k
Lay lalay lalaaaaa

A mimmi a mimmi
D lfeṭṭa ireqqen Taḍṣa γef yimi
D dheb γef allen

Γas ma nerr-ak lemleḥ s uẓelmaḍ
Yir tiṭ ad truḥ akkin s agwemmaḍ
Lemleḥ teṭṭerḍeq Yir tiṭ tγerreq
Γerreb neγ cerreq

Mimmi mimmi d sser n dunnit
Mimmi ad imeslay s teqbaylit
Ad tt-icnu ad tt-icḍeḥ
Ad tt-yaru ad tt-icbeḥ
Lay lay la laaaa

(Musique )

At aya mmi Simmal ittnerni (2)
Ad yuγal seg wid Ikkaten uzzal
Ad t-ḥemlen medden
Ad yili d argaz n wawal
Ay aggur, s tafat-ik ara isbur
Ay itri, mel-as abrid ilhan at-yawi

Lay lay lay laaaaa

Mimmi d sser n dunnit
Mimmi ad imeslay s teqbaylit
Ad tt-icnu ad tt-icḍeḥ
Ad tt-yaru ad tt-icbeḥ
Lay lay lay laaaaa

A mimmi a mimmi
A leḥrir deg ifassen Taḍṣa γef yimi
D dheb γef allen

Mimmi a mimmi
Lewqama deg ifassen
Taḍṣa γef yimi
D dheb γef allen

Source : http://www.music-berbere.com/paroles-idir-mimmi-ia-11-ip-39.html#ixzz3U4...