Serj Tankian "Wings Of Summer" lírica

Traducción al:desvtr

Well, I, I, wanna fly fly
On the wings, wings of summer
But you, you put your eyes
You put your eyes on mine

Go, perfect your fall
And no matter what
Smile for them all
For today, we see never
Tomorrow's menu reads forever

I, I wanna fly
On the wings, of summer
But you, put your eyes, on mine
I, I want to fly
On the wings of summer
But you, you put your eyes, on mine

Don't confess to the crime
Till you lavish in your concubine
When you think you got clever
They'll wheel you in and pull the lever

Now I, I want to fly
On the wings, of summer
But you, put your eyes, on mine
Now I, I'm going to fry
'Cause I ran over the guy with a Hummer
But you, put your eyes, eyes on the divine
Now I, I want to fly, fly on the wings of summer
But you, you put your eyes, you put your eyes on mine

When you think that it's all over
They'll clip your wings and make you roll over
To perfect your great fall
No matter what smile for them all
For today we see never
Tomorrow's menu reads forever
For today we see never
Tomorrow's menu reads

Na gut, ich, ich will fliegen
Auf den Flügeln, den Flügeln des Sommers
Aber du, du hast deine Augen,
Du hast deine Augen auf mich geworfen

Gehe, perfektioniere deinen Fall
Und was auch immer passiert,
Lächle für sie alle
Den heutigen Tag sehen wir nie
Das Menü von Morgen liest man ewig

Ich, ich will fliegen
Auf den Flügeln des Sommers
Aber du hast deine Augen auf mich geworfen
Ich, ich will fliegen
Auf den Flügeln des Sommers
Aber du, du hast deine Augen auf mich geworfen

Gestehe das Verbrechen nicht
Bis du dich mit deiner Geliebten verschwendest
Wenn du glaubst, dass du schlau bist,
Werden sie dich hineinschieben und den Hebel umlegen

Jetzt will ich, will ich fliegen
Auf den Flügeln des Sommers
Aber du hast deine Augen auf mich geworfen
Jetzt werde ich, werde ich fliegen,
Denn ich habe den Kerl mit einem Hummer 1 überfahren
Aber du hast deine Augen auf das Himmlische geworfen
Jetzt will ich, will ich fliegen, fliegen auf den Flügeln des Sommers
Aber du, du hast deine Augen, du hast deine Augen auf mich geworfen

Wenn du glaubst, dass alles vorbei ist,
Werden sie dir deine Flügel stutzen, sodass du umfällst
Um deinen großen Fall zu perfektionieren
Was auch immer passiert,lächle für sie alle
Den heutigen Tag sehen wir nie
Das Menü von Morgen liest man ewig
Den heutigen Tag sehen wir nie
Das Menü von Morgen liest man

Jag, jag vill flyga
Med sommarens vingar, sommarens vingar
Men du, du ser mig
Ser mig i ögonen

Gå, fullborda din nedgång
Och oavsett vad
Le mot alla
För idag ser vi aldrig
Morgondagens meny lyder för alltid

Jag, jag vill flyga
Med sommarens vingar
Men du, du ser mig i ögonen
Jag, jag vill flyga
Med sommarens vingar
Men du, du ser mig i ögonen

Erkänn inte brottet
Tills du blir totalt uppslukad av din konkubin
När du tänker att du blivit duktig
Då kommer de dra in dig och dra i spaken

Nu vill jag, vill jag flyga
Med sommarens vingar
Men du, du ser mig i ögonen
Nu kommer jag, kommer jag att brinna
För att jag körde över killen med en Hummer
Men du, du sätter blicken på det gudomliga
Nu vill jag vill jag flyga, flyga med sommarens vingar
Men du, du ser mig, du ser mig i ögonen

När du tänker att allt är över
Då ska de klippa av dina vingar och får dig att rulla runt
För att fullborda din stora nedgång
Oavsett vad, le mot alla
För idag, ser vi aldrig
Morgondagens meny lyder för alltid
För idag ser vi aldrig
Morgondagens meny lyder för alltid

Uçmak istiyorum
Kanatlarımla, bahar kanatlarıyla
Ama sen gözlerini koydun
Gözlerini koydun benim olana

Hadi, mükemmel bir şekilde düş
Hiçbir şey umrunda olmasın
Herşey için gülümse
Bugün, asla görmeyeceğiz
Yarının menüsü sonsuza dek okunur

Uçmak istiyorum
Kanatlarımla, bahar kanatlarıyla
Ama sen gözlerini koydun
Gözlerini koydun benim olana

Suçu itiraf etme
Metresin cömert olana kadar
Akıllı olduğunu düşündüğünde
Seni içeri alıp kolu çekecekler

Şu anda uçmak istiyorum
Kanatlarımla, bahar kanatlarıyla
Ama sen gözlerini koydun
Kavruluyorum şu anda
Hummer'lı çocuğu aklımdan geçiriyorum çünkü
Ama sen, gözlerini koydun, kehanete
Uçmak istiyorum, bahar kanatlarıyla
Ama sen, gözlerini koydun, benim olana

Herşeyin bittiğini düşündüğünde
Kanatlarını kesip seni yuvarlayacaklar
Düşüşünü mükemmelleştirmek için
Onlar için nasıl bir gülümseme olursa olsun
Bugün, asla görmeyeceğiz
Yarının menüsü sonsuza dek okunur
Bugün, asla görmeyeceğiz
Yarının menüsü sonsuza dek okunur