Desi Slava "Regeton i malko chalga (Регетон и малко чалга)" lírica

Traducción al: EN

Регетон и малко чалга,
но ако пееше Шакира, нямаше да е чалга!!!!!

Направи с мен нещо диво в нощта
Не, не стой смутен, заведи ме в рая
С две ръце заключи ме сега
Тази нощ с теб нека стигнем до края

Разгори се диво мойто тяло
Всяка част от него запали
И не бързай ти, Хайде да започнем от начало

А сърцето бие полудяло
И във ритъм див сега тупти,стене и крещи
Иска с твоето да бъде цяло

ay amor ayyyyy
te deseo suerte corazón

Направи с мен нещо диво в нощта
Не, не стой смутен, заведи ме в рая
С две ръце заключи ме сега
Тази нощ с теб нека стигнем до края

Да си тръгнеш още нямаш право
Нещо диво с мене направи
Не, не спирай ти!Всеки край за мене е начало

А сърцето бие полудяло
И във ритъм див сега тупти,стене и крещи
Иска с твоето да бъде цяло

ay amor ayyyyy
te deseo suerte corazón

Направи с мен нещо диво в нощта
Не, не стой смутен, заведи ме в рая
С две ръце заключи ме сега
Тази нощ с теб нека стигнем до края!

ragaeton and a bit of chalga
but if Shakira was singing, it wouldnt have been chalga

do something wild with me in the night
no, dont stay flustered, take me to paradise
lock me with both hands
let us reach the end tonight

my body has inflamed wildly
you set every bit of it on fire
and dont rush, let us start from the beginning

and the heart beats crazily
and in a wild rhythm it beats now, moans and screams
it wants to be one with yours

ay love ayyyy
I wish you luck, heart

do something wild with me in the night
no, dont stay flustered, take me to paradise
lock me with both hands
let us reach the end tonight

you still dont have the right to leave
do something wild with me
no, dont stop. Every end is a beginning for me

and the heart beats crazily
and in a wild rhythm it beats now, moans and screams
it wants to be one with yours

ay love ayyyy
I wish you luck, heart

do something wild with me in the night
no, dont stay flustered, take me to paradise
lock me with both hands
let us reach the end tonight