Dudu Aharon "Sam taba'at alea | שם טבעת עליה" letra

Traducción al:en

Sam taba'at alea | שם טבעת עליה

כל כך הרבה שניםחיפשתי מישהיכזאת שתרגשתעיף חזק את כל הלב שליעכשיו כשהיא איתיאני מרגיש חופשיאיך בשניה אחתנתנה לי להבין

היא לא כמו כולןזה מרגיש לי סימןלא לקום וללכתהיא כתובה במזלבכוכב שמעללא תהיה לי אחרת

בשבילי היא עולםוהכל פה מושלםלא אצעד בלעדיהאני מת עליה, עליה עליה..

שם טבעת עליהעליה עליה עליהכל העולם יודעשאני מת עליההיא מיוחדת משגעת את כל המדינהאני מת עליה, עליה עליה ...

כל כך הרבה שניםחגים ושבתותחלמתי רק אותךראיתי איך הכל הולך לקרותבית עם גינהוילדים קטניםואלוהים אחדישמור כל החיים

היא לא כמו כולןזה מרגיש לי סימןלא לקום וללכתהיא כתובה במזלבכוכב שמעללא תהיה לי אחרת

בשבילי היא עולםוהכל פה מושלםלא אצעד בלעדיהאני מת עליה, עליה עליה..

שם טבעת עליהעליה עליה עליהכל העולם יודעשאני מת עליההיא מיוחדת משגעת את כל המדינהאני מת עליה, עליה עליה ...

היא לא כמו כולןזה מרגיש לי סימןלא לקום וללכת

מביט בך שעותאיזה כיף לי לחיותלא תהיה לי אחרת

בשבילי היא עולםוהכל פה מושלםלא אצעד בלעדיהאני מת עליה, עליה עליה...

שם טבעת עליהעליה עליה עליהכל העולם יודעשאני מת עליההיא מיוחדת משגעת את כל המדינהאני מת עליה, עליה עליה ...*עליה*אני מת עליה, עליה עליה ...

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Sam taba'at alea | שם טבעת עליה de Dudu Aharon. O la letra del poema Sam taba'at alea | שם טבעת עליה. Dudu Aharon Sam taba'at alea | שם טבעת עליה texto. También se puede conocer por título Sam tabaat alea שם טבעת עליה (Dudu Aharon) texto.