Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Sabaton "Ett Slag Färgat Rött" lírica

Traducción al: EN DE IT UK

Vid Fraustadt stod den svenska hären inför
En nästintill dubbelt så mänstark motståndare.
Den dagen visade vi världen inte enbar vår
Överlägsenhet i strid utan även
Hur grym människan kan vara i krig.

Fruset land
En köldhärjad här
Föds som demoner ur krutrök
Rehnskiölds män
Stormar dess flank
Fruktat hans namn är i strid

En för en, flyr Sachsens män hem
Död väntar dem

Gjuter blod
Möter döden vid Fraustadt
Syndaflod
Genom fiendens led
Gjuter blod
Ingen nåd kommer givas, där

Står på led
Öga mot öga
Visar mod
Stridsformation
Domedag
Fruktar ej döden
Karoliner till strid

Ned på knä, det ges ingen nåd
De ber för sitt liv

Se hur ryssen ger sig, ber om nåd
Bryter svensken krigets kod
Karoliner tar sin hämnd
Slaktar sina fångar
Se hur ryssen ger sig, ber om nåd
Massmord, inte hjältedåd
Karoliner tar sin hämnd
Hedern är förlorad

The Swedish army stood at Fraustad
Before an almost twice as numerous enemy.
On that day, we showed the world not only our
Superiority in battle, but also
How cruel men can be in war.

Frozen land,
A frost bitten army
Born like demons from gunsmoke.
Rehnskiölds1 men
Storm their flank
His name is feared in battle.

One by one, Sachsen's men flee home
Death awaits them

Blood is gushing
[They] Meet death at Fraustad
Great floods2
Through the enemy's ranks
Blood is gushing
No mercy will be given there

Stand in line,
Eye to eye!
Show courage,
Battle formation!
Doomsday,
Do not fear death,
Caroleans to war!

Down on knees, no mercy is given
They pray for their lives!

See how Russians give themselves, pray for mercy
The Swedes break the war's code
Caroleans take their vengeance
Butcher their prisoners
See how the Russians give themselves, pray for mercy
Mass murder, and not heroic death.
Caroleans take their vengeance,
Honor is forgotten.