Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Duman "Gözleri kanlı" lírica

Traducción al: EN PL

masum bir can, özgür vicdan
hain diye destan yaratırlar, inanırlar
olmaz, durulmaz, yakışmaz
gözyaşı dinmedi bitmedi

halin kalmadı, beynin almadı
derdin zindana doldu sığmadı
aklın seni baştan yaratır bak, hele bir bak
olmaz, durulmaz, yakışmaz
gözyaşı dinmedi, bitmedi ah

yine de zor, yolunu bulmak
kanadı yok, yeniden uçmak
kalemi tut, boşuna yat
sebebi yok
her satır kafeste durmalı
dört duvar içinde kalmalı

varsın her yeri sarsın
her yanı feryat etmeli, dünya duymalı
alsın seni baştan başa sarsın, kuşatsın
olmaz, durulmaz, yakışmaz
gözyaşı dinmedi, bitmedi ah

yine de zor, sesini duymak
dermanı yok, yüreği çıplak
kalemi tut, boşuna yat
sebebi yok
her satır kafeste durmalı
dört duvar içinde kalmalı

seyrediyor gözleri kanlı
çaresi yok zincire bağlı
haykırıyor gözleri kanlı
sesini duyana sözleri canlı

An innocent soul ,free conscience
so an epic traitor they create they believe
it cant be, it doesnt stand , it doesnt suit.
her tears didnt stop ,didnt over

your situation didnt stay ,your perception didnt take
your sorrow filled the dungeon ,it didnt fit
your rmind creates you from beggining look,just look once more
it cant be, it doesnt stand , it doesnt suit.
her tears didnt stop ,didnt over

it is hard again ,to find her way
she doesnt have wings to fly over again
hold the pencil,lay in vain
she doesnt have reason
every line must stay inside the cage
must stay inside the four walls

let her arrive wrap all the place
every side of her must scream ,world must listen
let her take ,wrap you entirely,let surround
it cant be, it doesnt stand , it doesnt suit.
her tears didnt stop ,didnt over

it is hard again ,to hear her voice
she doesnt have strength her heart is naked
hold the pencil,lay in vain
she doesnt have reason
every line must stay in the cage
must stay inside the four walls

she is watching her eyes are bloody
there is no cure, bound in chains
she shouts out her eyes are bloody
until her voice is heard her words are alive