Fares Karam "Ouly Labouki" letra

Traducción al:enfr

Ouly Labouki

qooli labooki ana qasid beetik haleilahal yiridooki tibqi lawildun khaleelax2

qasid 7alaki ya bnaya ballah tlaqeeniana 7amil roo7i hathi ayam 3a qalbi wa 3eenix2

ya muhjit qalbi wa nisyit 3eeni nisyit 3eeni inoom

qooli labooki ana qasid beetik haleilahal yiridooki tibqi lawildun khaleelaqooli qooli qooli - x2

qasid 7alaki gheerik ma7booba ma reedharoo7i ma3aki qareeba wa law kunti b3eedax2

law ansa il3alam bi7alo walla ma nsakiqalbik ma arda badalo qalbi byihwakix2

ya muhjit qalbi wa nisyit 3eeni nisyit 3eeni inoom

qooli labooki ana qasid beetik haleilahal yiridooki tibqi lawildun khaleelaqooli qooli qooli - x2

ya a7la sabiya ana rayid tibqi 7alaliya ajnan 7ooriya gheer 7ubik la ma yi7lalix2

qooli li ahlik qlelhum jayi ma7boobiana nawi 3anik ti7keelhum inik matloobax2

my heart's soul,my eyes forgot how to sleep

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Ouly Labouki de Fares Karam. O la letra del poema Ouly Labouki. Fares Karam Ouly Labouki texto.