Moana (OST) "Mans Vārds - Vaiana / I Am Moana (Latvian)" lírica

Traducción al: EN

Tala: Kapēc tu vilcinies?
Vaiana: Es nezinu

Tala: Es pazīstu viņu ilgi, šo meiteni īpašo
Tā ļoti mīl savu tautu un ziedojas, glābjot to
Dažreiz var viss šķist par grūtu un var pagaist cerība
Bet saņemies, nebaidies tu ne no kā

Šis brīdis var būt jauns sākums
Jo grūtības spēku sniedz mums
Un balss, kas skan tavā sirdī
Tā teiks tev, kā tikt uz priekšu
Tu dzirdi, kā skaidri saka: "Tev jāpeld tur tālumā!"
Okeāns vienmēr būs tavā tuvumā

Vaiana: Es ticu
Es ļoti mīlu savu salu
Un ik dienu jūra ši sauc mani

Mans tēvs ir Motunuī virsaitis
Reiz mūsu senči šeit ceļoja
Tie burā jūrā plašajā, sauc mani

Daudzas likstas spēju pārvarēt
Gribu doties tālāk
Savu salu glābt es izvēlos, tā sauc mani

Dzirdu to, balsi šo, brīnišķo, tā skan manī
Kā viļņi tā skaļi šalc manā sirdī
Vienmēr būsi tu tuvumā man, nav ko gaidīt
Pūš burās vējš, šis ir mans ceļš
Mans vārds - Vaiana!

Tala: Why are you hesitating?
Vaiana: I don't know

Tala: I've known her for a long time, this special girl
She loves her people and sacrifices herself to save them
Sometimes everything can seem to be too hard and hope can dissipate
But pull yourself together, don't be afraid of anything

This moment can be a new beginning
Because hardships give us strength
And the voice that sounds inside your heart
It will tell you how to move forward
You're hearing how it's told clearly: "You have to swim, there, far away!"
The ocean will always be close to you

Vaiana: I believe
I love my island a lot
And every day this sea calls me

My father is the chieftain of Motunui
Once our ancestors journeyed here
They sailed in the wide sea, and call me

I can overcome many adversities
I want to set out further
I choose to save my island, it calls me

I hear it, this wonderful voice, it sounds inside of me
Like waves roaring loudly inside of my heart
You're always going to be close to me, there's nothing to wait for
The wind blows in the sails, this is my path
My name - Vaiana!