Christmas Carols "Fluierul cel păstoresc" lírica

Traducción al: EN FR

Fluierul cel păstoresc,
Fluierul cel păstoresc
Cântă-un cânt dumnezeiesc,

Acolo din cer s-aude,
Acolo din cer s-aude
Glas de îngeri ce pătrunde.

Cu vers dulce, mângâios,
Cu vers dulce, mângâios,
Astăzi s-a născut Hristos.

Îngerii şi serafimii,
Îngerii şi serafimii,
Arhanghelii, heruvimii

Cântă naşterea cea sfântă,
Cântă naşterea cea sfântă,
Cerul şi pamântu-ascultă,
Cerul şi pământu-ascultă.

The shepherd’s flute
the shepherd's flute
Sings a divine song,

There, from the sky comes
There, from the sky comes
An angels' voice that pierces through.

With a sweet, mild song,
With a sweet, mild song:
Christ is born today.

The angels and the seraphims,
The angels and the seraphims,
The Archangels and the cherubims

Sing about the holy nativity
Sing about the holy nativity
The heaven and the earth listen to it,
The heaven and the earth listen to it.