Queen "Hang On in There" lírica

Traducción al:nl

Don't let go
Don't lose your mystique
Wait a little longer
Tomorrow brings another feast

Don't let go
Don't lose your reputation
Thank God you're still alive, ha
You're still in one piece

Hang on in there, don't lose your appetite
Hang on in there, forget the danger signs
Pray for that magical moment (just stay there) and it will appear
(Don't fight for lost emotions)
Wait for the sunrise,
And everything will seem so clear
(Look straight ahead, look straight ahead)

Hang on in there (hang on in there)
Hang on in there (hang on in there)
Your wish will be granted
All your problems will disappear

Don't be a fool
You haven't reached your peak
You've got a fast car racing up inside you
Your life is incomplete

Hang on in there, hang on in there
Pray for that magical moment and it will appear
(Wait for the moment)
Wait for the sunrise - oh
Just wait and see and it will seem so clear
Ba dap bap ee bap bap ba ba bap bap de de de da
Hey
And let's go, let's go - o.k. now do the change now
Hang on
Yeah
Hang on in there, hang on in there
Yeah hang on in there, yeah

Laat het niet gaan
Verlies je mystiek niet
Wacht iets langer
De morgen brengt nog een feest

Laat het niet gaan
Verlies je reputatie niet
Wees blij dat je nog leeft, ha
Je zit nog steeds in één stuk

Wacht daar, verlies je eetlust niet
Wacht daar, vergeet de gevaarsborden
Bid voor dat magische moment (blijf maar daar) en het zal gebeuren
(Vecht niet voor verloren emoties)
Wacht tot de zonsondergang
En alles lijkt zo duidelijk
(Kijk recht voor je, kijk recht voor je)

Wacht daar (wacht daar)
Wacht daar (wacht daar)
Jouw wens zal worden toegekend
Al je problemen zullen verdwijnen

Wees niet dom
Je hebt je top nog niet bereikt
Je hebt een snelle auto die binnenin je racet
Je leven is incompleet

Wacht daar, wacht daar
Bid voor dat magische moment en het zal gebeuren
(Wacht tot het moment)
Wacht tot de zonsondergang - oh
Wacht maar en kijk, en het zal allemaal zo duidelijk lijken
Ba dap bap ee bap bap ba ba bap bap de de de da
Hey
En laten we gaan, laten we gaan - o.k. maakt het verschil nu
Wacht
Yeah
Wacht daar, wacht daar
Ja, wacht daar, ja