Bengü "Cesaret" letra

Traducción al:azenro

Cesaret

Bitti bitti diyebilirimBizi ziyan edebilirimGeçecek gidecek kim duyacakAşk dediğin en son yalan faslı

Kim kime boş yere kin tutacakAyrılık bizden daha haklı

Yanacak, yanacak kalbimİyice düşün aslındaAteşe atacak bir şey yok

Geçici yarım öfkenleKaderi bozma dur bendeBir daha sevecek cesaret yok

Kimseyi sevecek cesaret yok

Cəsarət

Bitdi, bitdi, deyə bilərəmBizi ziyan edə bilərəmHəqiqət gedəcəksə kim əhəmiyyət verirEşq dediyin ən son yalandır

Kim kimə boş yerə kin tutacaqAyrılıq bizdən daha haqlıdır

Yanacaq, yanacaq qəlbimYaxşıca fikirləş əslindəAtəşə atacaq heç nə yoxdur

Keçici yarı hirsinləQədəri pozma, dayan məncəBir daha sevəcək cəsarət yoxdur

Kimisə sevəcək cəsarət yoxdur

Aquí se puede encontrar la letra de la canción Cesaret de Bengü. O la letra del poema Cesaret. Bengü Cesaret texto.