Sabina Babayeva "Ey Azərbaycanım" lyrics

Translation to: EN

Sən tale ulduzum, yan, parla, üzə gül
Göy-göyləri bəzə, gül
Sən əylərsən bizi, hər ürək söz dolu
Daş-kəsək olar zirvə yolu
Hər zirvə bir istək, sönməyən ümidlər
Yan ömrə hər an üçün, paylayan nəğmə ol
Üz, ürək səndədir, xoş dilək səndədir
Ağ günlər vermisən sən mənə

(Nəqərat)
Ey Azərbaycanım, sən inam gözüm
Qoy hər vaxt yansın bu günün ilk odu, közü
Ey Azərbaycanım, el baxar sənə
Baxışlar qanadlandırar bizi (?)1

Nə olsan, özün ol
Gün keçir ömürdən
İz düşsün bu yollarda hər ötən günlərdən
Qoy yansın işıqlar, yol çəkən baxışlar
Min arzu baxışlar genə2

(Nəqərat)
Ey Azərbaycanım, sən inam gözüm
Qoy hər vaxt yansın bu günün ilk odu, közü
Ey Azərbaycanım, el baxar sənə
Baxışlar qanadlandırar bizi

You, the star of my fate, light your fire1 , shine, smile
Make up the skies, smile
You rein us, every heart is full of words2
Stones and clods are the roads to the summit
Every summit is a desire, non-ending hopes
Always light you fire to the life, you are the best wish
You gave me bright days

[Hook]
Hey my Azerbaijan, you are my right eye3
Let the first fire of today shine forever
Hey my Azerbaijan, everybody stares at you
The/their stares inspire us*

Doesn't matter whatever you are, be yourself
Days pass by from the life
Let the trace put a mark on these roads about every passed day
Let the lights shine, the travelling visitors4
Millions of desiring stares again*

[Hook]
Hey my Azerbaijan, you are my right eye3
Let the first fire of today shine forever
Hey my Azerbaijan, everybody stares at you
The/their stares inspire us*