Albanian Folk "Rrushe mori Rrushe" lyrics

Rrushe mori Rrushe
hajde dil ne fushe
rrefe defin me nje grusht

Rrushe mori Rrushe
hajde dil ne oborr
rrefe defin me nje dore

Rrushe mori Rrushe
hajde dil te lisi
rrefe defin, ta qendisi

Rrushe mori Rrushe
hajde hyp ne tavan
bejshe llaf me jaranin