Upsurt "Non stop (Нон стоп)" lyrics

Translation to: EN

Светофарът е зелен, продължаваме напред.
Да бе, щом е зелено май всичко е наред.
За моя стихоплет епитет не е приет.
Ставам истински поет от зеления мед.
Аз съм винаги зает с един специалитет
И ти се сещаш за какво става дума.
От един до пет пуша пет за късмет,
Въпреки това главата ми не е от гума.
Както и да е, купона започва сега,
Веднага, в единайсет вечерта.
Аз съм Хазарта, непобедима карта,
Знам по-добра батерия от Варта – JOINT!
Точно преди старта очите ми показват
Цвета на Баба Марта,
Но няма да говоря повече за това.
Всеки знае как тя променя света
София пак е с едни гърди напред,
Ще се видиме отново във втория куплет!

Припев:
Non-stop, non-stop индийски коноп.
Non-stop марихуана за белия ми дроб.
Non-stop, non-stop индийски коноп.
Non-stop марихуана във задния ми джоб.

Non-stop, non-stop индийски коноп.
Non-stop марихуана за белия ми дроб.
Non-stop, non-stop индийски коноп.
Non-stop марихуана във задния ми джоб.

Ако някога се сбъднат моите мечти, (к’во?)
Ще стане много весело, вярвай ми ти.
Всички ще ходиме по къси ръкави
И ще подаряваме гребени на Слави.
Ето, ето, сега е мой ред,
Продължаваме напред.
12:25, отново пиян като тромпет,
Студен като лед към твоя тоалет.
5 по 5, отзад, отпред, зелен мед,
Не ме интересува семейния бюджет.
Във джоба си имам билет за късмет –
Любимият ми Кирило-Методиев портрет.
Искаш ли малко смола лековита?
Бързо човече отивай на визита,
А ако после гърлото те стяга,
Нека веднага посетиме „Баба Яга”!
Хай-добрият JOINT е във нашия град,
Ъпсурт и мистър Буч – стилът ти е познат!

Припев:
Non-stop, non-stop индийски коноп.
Non-stop марихуана за белия ми дроб.
Non-stop, non-stop индийски коноп.
Non-stop марихуана във задния ми джоб.

Non-stop, non-stop индийски коноп.
Non-stop марихуана за белия ми дроб.
Non-stop, non-stop индийски коноп.
Non-stop марихуана във задния ми джоб.

Не нося фуражка, не ходя с Пепеляшка,
Искам Сашка на задна прашка!
Не се шашкай! Не махай със опашка!
Вдигам тояжка и след осмата чашка.
Питай ме, казвам ти! Ето, доказвам ти,
Джойнта е супер, нали бе, показвам ти!
Аз съм Бате Венци, яде ли ти се шпек?
Ела за някой тек на мекия дюшек!
Сега е Събота вечер,
Нашия смях се чува надалече.
Нека започнем от „Лолита”,
В „Алиби” и „Домино” танци до насита.
Аз съм човек на купона, за купона,
Наричай ме Бачев, откривам сезона на купона.
Да, бе, да на фона на секс по телефона,
Ще се напуша като кой? Като Марадона!

Припев:
Non-stop, non-stop индийски коноп.
Non-stop марихуана за белия ми дроб.
Non-stop, non-stop индийски коноп.
Non-stop марихуана във задния ми джоб.

Non-stop, non-stop индийски коноп.
Non-stop марихуана за белия ми дроб.
Non-stop, non-stop индийски коноп.
Non-stop марихуана във задния ми джоб.

the traffic light is green, we go ahead
yes, since its green, it seems everything is alright
for my rhyme, the epithet verse is in order
i become a real poet from the green honey
i am always busy with the one specialty
and you get what i am talking about
between one and five, i smoke five for good luck
despite that, my head is not made of rubber
anyway, the party is starting now, right now, 11 pm
i am Hazarta*, unbeatable card, i know a better battery than Varta**
Joint! just before the start, my eyes show
the colour of Baba Marta***, but i will not talk about this any more
everyone knows how she changes the world
sofia is again ahead, we will be seeing each other again
in the second verse

chorus
non stop, non stop, indian hemp****
non stop marijuana for my lungs
non stop non stop indian hemp
non stop marijuana in my back pocket

non stop, non stop, indian hemp****
non stop marijuana for my lungs
non stop non stop indian hemp
non stop marijuana in my back pocket

if my dreams ever come true (what?)
it will lots of fun, believe me
we are all going to be walking around in short sleeves
and will be giving hair combs as gifts to Slavi*****
here,it is now my turn
we go ahead, 12.25 again drunk as a trumpet
cold as ice to your outfit
5 times 5 in the back, green honey in front
i dont care about the family budget
in my pocket i have a ticket to good luck
my favourite Cyril and Metodi portrait******! do you want some medical oleorosin, quickly man , go visit
and if your throat is giving you trouble later, lets immediately visit grandma Iaga*******
the best joint is in our town
upsurt is mr.butch and the style is familiar to you

chorus
non stop, non stop, indian hemp****
non stop marijuana for my lungs
non stop non stop indian hemp
non stop marijuana in my back pocket

non stop, non stop, indian hemp****
non stop marijuana for my lungs
non stop non stop indian hemp
non stop marijuana in my back pocket

i dont wear a peak cap, i dont date cinderella
i want sashka doggy style*
dont be shocked. dont wiggle your tail
i see a bludgeon even after the 8th glass
ask me,im telling you, here im proving it to you
the joint is great isnt it, im showing you
i am Ventsi, do you want to eat salami
come for a round on the soft matress
now its saturday night, our laughter is heard far
lets start from Iulita, in alibi and domino there as dances as much you want**
i am a party man, for the party call me Panchev***
i am opening the party season, yes and phone sex is the background
i am going to get as stoned as who?
as Maradona

chorus
non stop, non stop, indian hemp****
non stop marijuana for my lungs
non stop non stop indian hemp
non stop marijuana in my back pocket

non stop, non stop, indian hemp****
non stop marijuana for my lungs
non stop non stop indian hemp
non stop marijuana in my back pocket