Siri Nilsen "Enkle ting" lyrics

Translation to: EN

Å, å få roser til å gro gjennom en kald vinter når du bor så langt nord
Hvordan mate fugler som ikke tør å komme nær
Hvordan tro på kjærlighet når du vet hvordan det er
Å, sånne enkle ting

Å, og hvordan glemme ord som ikke ville gjordt så vondt
Om du ikke visste det var sant
Og hvordan glemme én, som bare husker deg i blandt?
Å, sånne enkle ting

Å, å få roser til å gro fra en jord som er så kald
Jeg har hørt det skal gå an
Å, sånne enkle ting som andre kan

oh, how to make roses grow through a long winter when you live so far north
how to feed birds that don’t dare to come near
how to believe in love when you know what it’s like
oh, such simple things

oh, and how to forget words that wouldn’t have hurt so much
if you hadn’t known they were true
and how to forget someone who only sometimes remembers you?
oh, such simple things

oh, how to make roses grow from earth that is so cold
i’ve heard it can be done
oh, such simple things that others know how to do