Mandi "Mbreti Detit" lyrics

Mbreti Detit

Kalle kalleGjithë të vallëzojmëNa ni naNa na na

Kalle, kalle, kalle zemër,të gjithë të vallëzojmëNa na ni na, ni na na naNa na na

Nëse deti do të thahet, kjo është çmenduri,nëse zemra do të ndalë, kjo është fatkeqësinëse shpirti do t'më dalë, kjo është lumturi,më mirë të jem i vdekur se sa larg nga ty.

Nëse deti do të thahet, kjo është çmenduri,nëse zemra do të ndalë, kjo është fatkeqësinëse shpirti do t'më dalë, kjo është lumturi,më mirë të jem i vdekur se sa larg nga ty.

Kalle, kalle, kalle zemër,të gjithë të vallëzojmëNa na ni na, ni na na naNa na na

Kalle, kalle, kalle zemër,të gjithë të vallëzojmëNa na ni na, ni na na naNa na na

Nëse deti do të thahet, kjo është çmenduri,nëse zemra do të ndalë, kjo është fatkeqësinëse shpirti do t'më dalë, kjo është lumturi,më mirë të jem i vdekur se sa larg nga ty.

Nëse deti do të thahet, kjo është çmenduri,nëse zemra do të ndalë, kjo është fatkeqësinëse shpirti do t'më dalë, kjo është lumturi,më mirë të jem i vdekur se sa larg nga ty.

Kalle, kalle, kalle zemër,të gjithë të vallëzojmëNa na ni na, ni na na naNa na na

Kalle, kalle, kalle zemër,të gjithë të vallëzojmë (clap your hands)Na na ni na, ni na na naNa na na

Kalle, kalle, kalle zemër,të gjithë të vallëzojmëNa na ni na, ni na na naNa na na

Here one can find the lyrics of the song Mbreti Detit by Mandi. Or Mbreti Detit poem lyrics. Mandi Mbreti Detit text.