Mandi "Mbreti Detit" lyrics

Kalle kalle
Gjithë të vallëzojmë
Na ni na
Na na na

Kalle, kalle, kalle zemër,
të gjithë të vallëzojmë
Na na ni na, ni na na na
Na na na

Nëse deti do të thahet, kjo është çmenduri,
nëse zemra do të ndalë, kjo është fatkeqësi
nëse shpirti do t'më dalë, kjo është lumturi,
më mirë të jem i vdekur se sa larg nga ty.

Nëse deti do të thahet, kjo është çmenduri,
nëse zemra do të ndalë, kjo është fatkeqësi
nëse shpirti do t'më dalë, kjo është lumturi,
më mirë të jem i vdekur se sa larg nga ty.

Kalle, kalle, kalle zemër,
të gjithë të vallëzojmë
Na na ni na, ni na na na
Na na na

Kalle, kalle, kalle zemër,
të gjithë të vallëzojmë
Na na ni na, ni na na na
Na na na

Nëse deti do të thahet, kjo është çmenduri,
nëse zemra do të ndalë, kjo është fatkeqësi
nëse shpirti do t'më dalë, kjo është lumturi,
më mirë të jem i vdekur se sa larg nga ty.

Nëse deti do të thahet, kjo është çmenduri,
nëse zemra do të ndalë, kjo është fatkeqësi
nëse shpirti do t'më dalë, kjo është lumturi,
më mirë të jem i vdekur se sa larg nga ty.

Kalle, kalle, kalle zemër,
të gjithë të vallëzojmë
Na na ni na, ni na na na
Na na na

Kalle, kalle, kalle zemër,
të gjithë të vallëzojmë (clap your hands)
Na na ni na, ni na na na
Na na na

Kalle, kalle, kalle zemër,
të gjithë të vallëzojmë
Na na ni na, ni na na na
Na na na