Marco Borsato "Dromer" lyrics

Translation to: EN

Open m’n ogen
Naar een wereld
Die me niets meer biedt
Probeer het elke morgen weer
Maar dat verandert niet

Haar warme handen,
Lieve lach
Maar alles wat ik mis, jeah
Ik wil h’r terug
Dus ik ga vlug
Naar waar zij is

Laat mij maar dromen,
Laat me dromen
Ik wil niet weten
Dat er iets veranderd is
Zo ander is
Laat me dromen
Laat mij maar dromen
Al wordt het licht
Ik hou gewoon
M’n ogen dicht

10.000 kleuren in de lucht
Het regent tranen van geluk
De wolken dansen en de zon lacht naar de maan
Geen oorlog armoede geen pijn
Alles precies hoe het moet zijn
En waar m’n blik ook reikt
Zie ik haar naast me staan

Open m’n ogen
Naar een wereld
Die me niets meer bied
Ik heb het echt, wel geprobeerd
Maar het lukt me niet

Laat mij maar dromen
Laat me dromen
Al wordt het morgen, nog zo licht
Zet je de zon op mijn gezicht
Kan me niets schelen wat er is
Ik hou ze dicht

Open my eyes
To a world
Which has nothing left for me anymore
Try it every morning again
But that doesn't change

Her warm hands
Lovely smile
But everything I'm missing, yeah
I want her back
So I go fast
To where she is

Just let me dream
Let me dream
I don't want to know
That something, has changed
Is so different
Just let me dream
Let me dream
It may be light
I just keep on
Closing my eyes

10.000 colors in the sky
It's raining tears of luck
The clouds are dancing and the sun smiles to the moon
No war or poverty, no pijn
Everything exactly how it has to be
And wherever my look may reach
I see her standing next to me

Open my eyes
To a world
Which has nothing left for me anymore
I really tried to
But I don't succeed

Just let me dream
Let me dream
It may be morning, may be so light
You put the sun on my face
Don't care what's going on
I keep them closed