Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Raubtier "Predator" lyrics

Translation to: EN DE ES

Vinden bär vittring av byte
I spåren av ett villebråd
Genom nyfallen snö, ät eller dö
I skogarna finns ingen nåd
Det är jaktrus som kokar I blodet
Det är instinkten som tagit vid
Ett liv för ett liv, Lagen är primitiv
Men en lag för evinnerlig tid

Praedator

Hör hur vildmarken kallar till prövning
Där som jaktmark och evighet möts
Där som besten blir ställd, där den vilda blir fälld
Där pilspetsen slutgiltigt blöts

Där är lycka att lystra till strängen
Att få härska över pilens flykt
Men den glädjen är ej störst som är
Nysläckt blodtörst
Det är driften som gör en hänryckt

Ave venator, Preadator
I skogens snår, I bytets spår
Jag känner vittring utav blod
Gudar låt jaktlyckan bli god

Praedator

Vad vet vargen om plågor och grymhet
Vad vet järven om hur han är rå?
Han tar vad han tar och vad han lämnar kvar
Festar örnen och korparna på
Du som talar så civiliserat
Vad du än gör som står I din makt
Den som en gång fötts vild, kan ej någonsin bli skild
Från den instinkt som driver till jakt

Ave venator, Preadator
I skogens snår, I bytets spår
Jag känner vittring utav blod
Gudar låt jaktlyckan bli god

Praedator

The wind carries the smell of the prey
In the wake of the target
Through the newly fallen snow, it's either eating or dying
In the forestland, there is no mercy
It's the exaltation1 of hunting that's boiling in my veins,
It's the instincts that have taken over
A life for a life - it is a primitive law,
But a law for everlasting time

Predator

Hear how the wilderness calls for hardship
Where hunting ground and eternity meet
Where the beasts settle, where the wild ones are struck
Where the arrowhead is finally soaked

There is happiness to hearken on the string
To get to rule over the arrow's flight
But the joy is not greater
As the newly quenched thirst for blood,
It's the urging that creates the enrapture

Hail hunter, predator!
In the forest's thicket, in the prey's wake
I know the smell of blood
Gods, let the hunting fortune be good

Predator

What do wolves know about pain and cruelty,
What do wolverines know about how raw he is?
He takes what he takes and what he leaves behind
Eagles and ravens party on
You speak in such a civilized manner
Whatever you do, do it standing and powerful
He who once was wild won't ever be able to
Break away from the instinct pushing him to hunt

Hail hunter, predator!
In the forest's thicket, in the prey's wake
I know the smell of blood
Gods, let the hunting fortune be good

Predator